.st0{fill:#FFFFFF;}

Game based learning 

 November 14, 2023

By  Katrien De Keyzer

Pijler 4 van de methodiek:

Kansmakers is een bredere training met als basis het gespreksspel of de gespreksmethode. Spelend leren biedt enorme voordelen ten opzichte van de meer traditionele manieren van leren of spreken. De acties, het visuele aspect, de spelregels, ... versterken de opslag in het geheugen waardoor je een betere inzichtenperformance krijgt.

Een doctoraatsonderzoek (door Play It) toonde aan dat mensen met het educatief spel 30% hoger scoorden op eenzelfde test als een andere groep die les kreeg op de traditionele manier. 

Andere doctoraatsonderzoeken tonen ook aan dat na het uitvoeren van een educatief spel mensen enorme vooruitgang maken in hun acties en betrokkenheid. Kortom: de kracht van spel is dat het een veilige omgeving genereert waarin je de vrijheid hebt om dingen te ervaren die je in het dagdagelijks leven nog niet zomaar kan. 

Katrien De Keyzer


Communicatietrainer, grafisch ontwerper en docent - www.kansmakers.be

related posts:


Geweldloze communicatie


Ontstressen en belichamen


Gelijkwaardige participatie

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
0 of 350

Get in touch

>