Over Kansmakers

What's in a name? Kansmakers wil in problemen nieuwe kansen zien. Samen die kansen met jongeren creëren, de kansmakers voor die verandering samen ontdekken en iedereen zich een kansmaker, namelijk een favoriet laten voelen.  

WIE STAAT ER ACHTER KANSMAKERS?

 • KATRIEN DE KEYZER (49), MAMA VAN AUKJE (22) EN FLEUR (19), GETROUWD MET WERNER
 • METHODEONTWIKKELAAR EN COMMUNICATIEtrainer
 • BEZIELSTER VAN Kansmakers en DE WEBSHOP KRACHTKITS en voorheEN VAN COMMUNICATIEBUREAU DE KLEUREN VAN DE KEYZER

Mijn professionele ervaring ligt in 25 jaar als zelfstandig vormgever, freelance art director van magazines zoals Vitaya en Libelle, branding specialist en website vormgever. Daarnaast schoolde ik me sinds 2007 bij als coach/trainer. Ik gaf enkele jaren creatieve workshops met krachttools voor kinderen en tieners. Alsook begeleidde ik trainingen en buitenlandse retraites rond persoonlijke en intuïtieve ontwikkeling, waaronder een moeder/tienerweek.

 

SPANNINGSVELD TUSSEN BELONGING EN BECOMING

Telkens zag ik bij velen - inclusief mezelf - de spanning tussen verbinding en erbij horen (belonging) én zelfrealisatie en jezelf helemaal kunnen zijn (becoming). Dit zijn 2 basisbehoeftes van elke mens, jong en oud. Ik zag dat er vanuit dat spanningsveld én vanuit vroegere kwetsuren dikwijls de kennis en vaardigheden ontbraken om die twee te verbinden. Wij-zij verhalen, pleasen, oordeel, groepsdruk, angst, afwijzing, manipuleren, projectie, ... Dit verdeelt en geeft stress. Ik heb het zelf meegemaakt en die verdeeldheid en druk raakte me zo diep , ik miste vaardigheden om vanuit mijn gevoelens en behoeftes te spreken en de spanningen gaven zoveel stress dat ik hierdoor een stevige burn-out en angststoornis ontwikkelde.


VERBINDEN MET JEZELF EN MET ANDEREN
Verbindende communicatie en vernieuwende lichaamskennis om uit vecht/vlucht/verstijf-reacties te geraken hebben me geholpen om te helen en nu kan ik mezelf zijn met anderen en liefdevolle grenzen geven. Maar die weg was niet evident.

BETER JONGERENWELZIJN
Om verbindende communicatie en authentieke samenwerking makkelijker te faciliteren en ook aan jongeren en hun begeleiders door te geven, ontwikkelde ik als spin-off van de Kandoe-methode, de gespreksmethode & cocreatie-applicatie Kansmakerswaar becoming en belonging hand in hand gaan en diversiteit en samenwerking een rijkdom wordt.  

Missie & visie: 8 beweegredenen

Meer verandering van binnenuit
 • Individuen, jongeren en volwassen zijn rijk aan ideeën en knowhow. Dat is een kapitaal dat vaak ongebruikt blijft in organisaties en we met Kansmakers aanboren.
 • Echte verandering komt van binnenuit, vanuit een individu en vanuit een groep. De kaartensets en cirkels op het gespreksbord zorgen voor dat proces en maken dat ook de onderstroom aan het licht komt. Als je als jongeren het zelf kan voelen, zien en begrijpen, kom je sneller in beweging dan dat iets opgelegd wordt. En als je leert samen innerlijk af te stemmen op hoe je het wel wil, in plaats van direct in actie te gaan, gaan de acties moeitelozer en zonder forceren.
Meer veiligheid en verbinding
 • Als iedereen meer leert echt te luisteren naar elkaar en veiligheid te voelen om verbindend te communiceren en via deze methode deze vaardigheden echt eigen leren maken, gaan 'muren' afbreken en samenwerkingen verbeteren. Ook leren kiezen om bewust samen triggers te benoemen en om te buigen i.p.v. ze uit te werken op elkaar of ervan weg te lopen.
 • Door verschillende invalshoeken, meningen en culturen met elkaar te verbinden, ontstaat er een kruisbestuiving in relaties en ideeën. Zo bevorder je een completere visie en een inclusieve samenleving waar begeleiders, maar ook betrokkenen, drijvende krachten zijn voor meer welzijn.
Problemen meer systemisch aanpakken
 • Met Kansmakers zetten we in om problemen niet enkel individueel te bekijken, maar systemisch. We zorgen ook dat stugge systemen en gewoontes stilaan kunnen veranderen en je uit de viscieuze cirkel van oorzaak en gevolg kan gaan. Het jongerenwelzijn dat onder druk staat is een teken aan de wand en kan je niet individueel oplossen. Ruimte voor vertraging en kwetsbaarheid maken dat iedereen weer mee kan.
 • Kansmakers kunnen systemen en regels herdenken en nieuwe ideeën ontwikkelen. Als bruggenbouwer weet jij dat mensen dromen echt kunnen waarmaken als ze samenwerken. Ze gaan niet langer voor quick fixes. Ze leren hun creatiekracht inzetten en niet telkens enkel reageren op problemen, maar gaan bewust (co)-creëren.

Meer gelijkwaardigheid en participatie
 • Als je samen tijd neemt om problemen gelijkwaardig te bespreken en verhalen en ideeën te delen, krijgen ieders dieperliggende behoeftes ruimte en leren deelnemers elkaar te vinden in het midden. Heel veel problemen ontstaan net door het gevoel van ongelijkwaardigheid. Dit ombuigen maakt een wereld van verschil.
 • Jongeren maar ook volwassenen, worden niet graag iets opgelegd en zien dikwijls betere oplossingen dan enkel de verantwoordelijken of beleidsmensen. Hiërarchie meer doorbreken en gaan voor gelijkwaardige besluitvorming maakt dat jongeren maar ook hun omgeving weer echt wil meewerken in plaats van tegenwerken en ze gaan zich echt gewaardeerd voelen.

Een stevige basis

"If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together." Een mooi Afrikaans spreekwoord waar, in onze individualistische, rationele maatschappij vaak de tools, kennis en vaardigheden missen om dit écht te kunnen toepassen en realiseren. Ontdek hier de basis waarom verbinding met Kansmakers wel makkelijker samen kan lukken.

Gelijkwaardige participatie

Kansmakers is een spin-off van de Kandoe-methode die succesvol was ingezet bij Ringland (burgerparticipatie-project rond de Ring van Antwerpen) en die in de kast was beland. Het is me aangereikt door Noortje Wiesbauer van de Wereldburger Academie en is een verder zetten van de Can Do-denkwijze. Deze ontstond meer dan twintig jaar geleden in Londen, als uitloper van de "Brixton disorders''. In april 1981 waren er in de migrantenwijk Brixton twee dagen lang hevige rassenrellen. Lord Leslie Scarman schreef op verzoek van de regering hierover een uitgebreid rapport. De conclusie was het belang van participatie en bottom up-benadering van de democratie voor positieve verandering.

Ontstressen & belichamen

Dr. Stephen Porges ontwikkelde de polyvagaaltheorie, een theorie die neurale circuits in ons lichaam beschrijft die in staat zijn om tekenen van gevaar in je omgeving af te lezen. Deze 'neuroceptie' scant onwillekeurig mensen en je omgeving, dit om te bepalen of ze veilig zijn of dat ze een bedreiging vormen. Dit is een onbewust proces dat zich afspeelt in het autonome zenuwstelsel en net zoals je ademhaling automatisch gaat. Om betere samenwerking en sociale betrokkenheid te faciliteren, is het heel belangrijk om je nervus vagus en ventrale vagus te activeren. Kansmakers zorgt hier mee voor zodat je uit fight-flight en freeze modus leert gaan en je je verankerd voelt in gevoelens van veiligheid en rust.

Geweldloze communicatie

Geweldloze communicatie of verbindende communicatie is ontwikkeld door psycholoog Marshall Rosenberg. Iemand die (zelf)empathie als rode draad ziet om in verbinding met elkaar en jezelf te komen en te zijn. Deze communicatie reikt daarvoor in de basis vier stappen en 3 processen aan die worden geïntegreerd in de Kansmakers-methode. Dit wordt verwerkt op een toegankelijke manier voor dagdagelijkse integratie in de bijkomende online training en de kaartenset 'bruggen bouwen'. De uitdaging ligt om elkaar op behoefteniveau te vinden. Dit is tegengesteld aan communicatie waarbij je op strategieniveau communiceert en waar je vlug in verdediging, 'aanval' of zwijgen gaat. Kansmakers ondersteunt om meer oordeelloos en met verantwoordelijkheid voor eigen energie, gevoelens en behoeftes te communiceren.

Gamebased-learning

Kansmakers is een bredere training met als basis het gespreksspel of de gespreksmethode. Spelend leren biedt enorme voordelen ten opzichte van de meer traditionele manieren van leren of spreken. De acties, het visuele aspect, de spelregels, ... versterken de opslag in het geheugen waardoor je een betere inzichtenperformance krijgt. Een doctoraatsonderzoek (door Play It) toonde aan dat mensen met het educatief spel 30% hoger scoorden op eenzelfde test als een andere groep die les kreeg op de traditionele manier. Andere doctoraatsonderzoeken tonen ook aan dat na het uitvoeren van een educatief spel mensen enorme vooruitgang maken in hun acties en betrokkenheid. Kortom: de kracht van spel is dat het een veilige omgeving genereert waarin je de vrijheid hebt om dingen te ervaren die je in het dagdagelijks leven nog niet zomaar kan. 

"In tijden van crisis en problemen vind ik het belangrijk en essentieel om je ook te richten op de nieuwe kansen die erin verscholen liggen.”

Noortje Wiesbauer, oprichtster Wereldburger Academie.

"Sociale stress en pijn kan dezelfde intense stress-reacties geven in ons lichaam alsof we door een tijger achterna gezeten worden. We moeten samen de biologische triggers begrijpen, reguleren en de connectie herstellen. Verbindende communicatie is daarin heel belangrijk om het stress-systeem te kalmeren.

DR. DIANE POOLE HELLER, EXPERT EN AUTEUR VAN 'DE KRACHT VAN GEHECHTHEID'

Bron: in een interview door Thomas Hübl tijdens de 'Collective trauma summit 2022'

>