Over Kansmakers

What's in a name? Kansmakers wil in problemen nieuwe kansen zien. Samen die kansen creëren, de kansmakers voor die verandering samen ontdekken en iedereen zich een kansmaker, een favoriet laten voelen.  

Welkom! Beluister hier mijn persoonlijke
ervaring  over het positieve effect van verbindende communicatie.

WIE STAAT ER ACHTER KANSMAKERS?

 • KATRIEN DE KEYZER (48), MAMA VAN AUKJE (21) EN FLEUR (19), GETROUWD MET WERNER
 • ART DIRECTOR, METHODEONTWIKKELAAR EN COMMUNICATIEtrainer
 • BEZIELSTER VAN Kansmakers en DE WEBSHOP KRACHTKITS en voorheEN VAN COMMUNICATIEBUREAU DE KLEUREN VAN DE KEYZER

Mijn professionele ervaring ligt in 25 jaar als zelfstandig vormgever, freelance art director van magazines zoals Vitaya en Libelle, branding specialist en website vormgever. Daarnaast schoolde ik me sinds 2007 bij als coach/trainer. Ik gaf enkele jaren creatieve workshops met krachttools voor kinderen. Alsook begeleidde ik trainingen en buitenlandse retraites rond persoonlijke en intuïtieve ontwikkeling.

 

SPANNINGSVELD TUSSEN BELONGING EN BECOMING

Telkens zag ik bij velen - inclusief mezelf - de spanning tussen verbinding en erbij horen (belonging) én zelfrealisatie en jezelf helemaal kunnen zijn (becoming). Dit zijn 2 basisbehoeftes van elke mens. Ik zag dat er vanuit dat spanningsveld én vanuit vroegere kwetsuren dikwijls de kennis en vaardigheden ontbraken om die twee te verbinden. Wij-zij verhalen, oordeel, angst, afwijzing, manipuleren, projectie, ... Dit verdeelt en geeft stress. Ik heb het zelf meegemaakt en die verdeeldheid en separatiebewustzijn raakte me zo diep dat ik hierdoor een stevige burn-out en angststoornis ontwikkelde.
Ik groeide in stap voor stap de druk om erbij te horen los te laten en stopte ook met mezelf onder druk te zetten en kwetsbaar te zijn zodat ik een diepere, liefdevolle verbinding met mezelf kon maken.


COMMUNICATIE DIE VERBINDT

Ik leerde vanuit eigen mening, grenzen, waarden en (dieperliggende) behoeftes te spreken en me terug echt open te stellen voor anderen en authentiek te verbinden. Ik ben hier niet alleen in. Velen vinden het moeilijk om écht zichzelf te zijn in groep en in samenwerkingen. Ze voelen zich anders of niet gehoord. Dikwijls kunnen ze dat alleen met gelijkgestemden maar volgens mij ligt de uitnodiging om jezelf te zijn net in de diversiteit van onze maatschappij. We hebben elkaar nodig om te zorgen voor positieve verandering. Zeker nu. Om authentieke samenwerking en cocreatie makkelijker te faciliteren en ook aan jong en oud door te geven, ontwikkelde ik als spin-off van de Kandoe-methode, de gespreksmethode en trainingen rond Kansmakers: waar becoming en belonging samen hand in hand gaan en diversiteit een rijkdom wordt.


WIL JE MEER LEZEN OVER MIJN OPLEIDINGEN EN TRAINERSERVARINGEN, ZIE HIER

Welkom! Beluister hier mijn persoonlijke
ervaring  over het positieve effect van verbindende communicatie.

Missie & visie: 8 beweegredenen

Meer empowerment van binnenuit
 • Individuen, kinderen en volwassen zijn rijk aan ideeën en knowhow. Dat is een kapitaal dat vaak ongebruikt blijft in organisaties en we met Kansmakers aanboren.
 • Echte verandering komt van binnenuit, vanuit een individu en vanuit een team. De cirkels op het gespreksbord zorgen voor dat proces en maken dat ook de onderstroom aan het licht komt. Als je het zelf kan voelen, zien en begrijpen, kom je sneller in beweging dan dat iets opgelegd wordt.
Meer veiligheid en verbinding
 • Als mensen meer leren echt te luisteren naar elkaar en veiligheid voelen om verbindend te communiceren, gaan 'muren' afbreken en samenwerkingen verbeteren. Mijn missie is om bewust samen te leren triggers benoemen en om te buigen in plaats van ze uit te werken op elkaar of ervan weg te lopen..
 • Door verschillende invalshoeken, meningen en culturen met elkaar te verbinden, ontstaat er een kruisbestuiving in relaties en bevorder je een inclusieve samenleving waar begeleiders, maar ook betrokkenen, drijvende krachten zijn voor meer welzijn.
Problemen meer systemisch aanpakken
 • Met Kansmakers zetten we in om problemen niet enkel individueel te bekijken, maar systemisch. We zorgen ook dat stugge systemen en oude gewoontes stilaan kunnen veranderen en je uit de viscieuze cirkel van oorzaak en gevolg stap voor stap kan gaan. Ruimte voor vertraging en kwetsbaarheid maken dat iedereen weer mee kan.
 • Kansmakers kunnen systemen en regels herdenken en nieuwe ideeën ontwikkelen. Ze gaan niet langer voor quick fixes en dweilen niet langer met de kraan open. Ze leren hun creatiekracht inzetten en niet telkens enkel reageren op problemen, maar gaan bewust (co)-creëren.

Meer gelijkwaardigheid en participatie
 • Als je samen tijd neemt om problemen openlijk en veilig te bespreken, krijg je ook het gevoel dat er echt iets aan gedaan wordt en het niet in de doofpot wordt gestoken. Wat anders na een tijdje toch gaat 'stinken' en je de echte oorzaak van het probleem of gedrag niet meer weet.
 • Kinderen, maar ook jongeren en volwassenen, worden niet graag iets opgelegd. Hiërarchie meer doorbreken en gaan voor gelijkwaardige besluitvorming maakt dat mensen meewerken in plaats van tegenwerken en ze zich echt gewaardeerd gaan voelen.

Een stevige basis

"If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together." Een mooi Afrikaans spreekwoord waar, in onze individualistische maatschappij, jammer genoeg velen op botsen. En vaak de tools, kennis en vaardigheden missen om dit écht te kunnen toepassen en realiseren. Ontdek hier de basis waarom dit met Kansmakers wel makkelijker kan lukken.

Can-do visie

Kansmakers is een spin-off van de Kandoe-methode die succesvol was ingezet bij Ringland (burgerparticipatie-project rond de Ring van Antwerpen) en die in de kast was beland. Het is me aangereikt door Noortje Wiesbauer van de Wereldburger Academie en is een verder zetten van de Can Do-denkwijze. Deze ontstond meer dan twintig jaar geleden in Londen, als uitloper van de "Brixton disorders''. In april 1981 waren er in de migrantenwijk Brixton twee dagen lang hevige rassenrellen. Lord Leslie Scarman schreef op verzoek van de regering hierover een uitgebreid rapport. De conclusie was het belang van de bottom up-benadering van de democratie voor positieve verandering.

Polyvagaaltheorie van Porges

Dr. Stephen Porges ontwikkelde de polyvagaaltheorie, een theorie die neurale circuits in ons lichaam beschrijft die in staat zijn om tekenen van gevaar in je omgeving af te lezen. Deze 'neuroceptie' scant onwillekeurig mensen en je omgeving, dit om te bepalen of ze veilig zijn of dat ze een bedreiging vormen. Dit is een onbewust proces dat zich afspeelt in het autonome zenuwstelsel en net zoals je ademhaling automatisch gaat. Om betere samenwerking en sociale betrokkenheid te faciliteren, is het heel belangrijk om je nervus vagus en ventrale vagus te activeren. Kansmakers zorgt hier mee voor zodat je uit fight-flight en freeze modus leert gaan en je je verankerd voelt in gevoelens van veiligheid en rust.

Geweldloze communicatie

Geweldloze communicatie of verbindende communicatie is ontwikkeld door psycholoog Marshall Rosenberg. Iemand die empathie als rode draad ziet om in verbinding met elkaar en jezelf te komen en te zijn. Deze communicatie reikt daarvoor in de basis vier stappen en 3 processen aan die worden geïntegreerd in de Kansmakers-methode. Dit wordt verwerkt op een toegankelijke manier voor dagdagelijkse toepassingen in de bijkomende online trainingen in de applicatie. De uitdaging ligt om elkaar op behoefteniveau te vinden. Dit is tegengesteld aan communicatie waarbij je op strategieniveau communiceert en waar je vlug in verdediging, 'aanval' of zwijgen gaat. Kansmakers ondersteunt om meer oordeelloos en met verantwoordelijkheid voor eigen gevoelens en behoeftes te communiceren.

Gamebased-learning

Kansmakers is een bredere training met als basis het gespreksspel of de gespreksmethode. Game based learning biedt enorme voordelen ten opzichte van de meer traditionele manieren van leren of spreken. De acties, het visuele aspect, de spelregels, ... versterken de opslag in het geheugen waardoor je een betere inzichtenperformance krijgt. Een doctoraatsonderzoek (door Play It) toonde aan dat mensen met het educatief spel 30% hoger scoorden op eenzelfde test als een andere groep die les kreeg op de traditionele manier. Andere doctoraatsonderzoeken (o.a. Technische Universiteit Eindhoven) tonen ook aan dat leerlingen zowel als werknemers na het uitvoeren van een educatief spel vooruitgang maken in hun acties en betrokkenheid.

"In tijden van crisis en problemen vind ik het belangrijk en essentieel om je ook te richten op de nieuwe kansen die erin verscholen liggen.”

Noortje Wiesbauer, oprichtster Wereldburger Academie.

"Sociale stress en pijn kan dezelfde intense stress-reacties geven in ons lichaam alsof we door een tijger achterna gezeten worden. We moeten samen de biologische triggers begrijpen, reguleren en de connectie herstellen. Verbindende communicatie is daarin heel belangrijk om het stress-systeem te kalmeren.

DR. DIANE POOLE HELLER, EXPERT EN AUTEUR VAN 'DE KRACHT VAN GEHECHTHEID'

Bron: in een interview door Thomas Hübl tijdens de 'Collective trauma summit 2022'

>