Enkele Kansmakers aan het woord

Hier kan je enkele videogetuigenissen bekijken en reviews lezen van professionals en jongeren die Kansmakers al ervaren hebben en graag vertellen wat het positieve effect is. 

Sanderella Metin, apotheker-assistente en student bedrijfsmanagement over hoe makkelijker je dichter naar elkaar komt en zaken bespreekbaar maakt.

Anja De Rouck, leerkracht en bezielster van onderwijsplatform Goevie over hoe alle leerlingen zich durven laten horen door Kansmakers

Marc Calders is bemiddelaar, trainer en coach en weet als geen ander hoe belangrijk verbindend communiceren is om tot oplossingen te komen. 

Nathalie Theys, coach en mama over het positieve effect bij haar 11-jarige dochter door via Kansmakers zelf oplossingen te vinden

Als organisator en bezieler van Spotworkshops.be, een platform voor workshops en teambuildings, vindt Sientje Palmans het een broodnodige training om mensen echt bij elkaar te brengen om te spreken over inclusie & diversiteit,

Kansmakers is voor jongerenbegeleider Lamine Sambou een ideale methode om mensen samen te brengen en meer begrip voor elkaar te krijgen. 

Als vroedvrouw, accupunturiste en trainer vindt Hanan Ben Abdeslam het een fijne manier om mensen elkaar makkelijker te laten begrijpen en zelf tot antwoorden te komen.

Als business mentor en trainer vindt Kasia Kaminska het een krachtige methodiek om mensen makkelijker echt te laten luisteren naar elkaar en onbewust uit de eigen denkpatronen te halen en open te staan voor de mening van een ander.

Olivier Hendrickx, student communicatie & marketing over hoe jongeren zich meer gehoord voelen door Kansmakers en het mensgericht werken ondersteunt

GETEST
KANSMAKERS DELEN HUN ERVARING

profile-pic

Wij hebben meer dan 2000 spelen en methodieken in onze mediatheken en zijn telkens actief op zoek naar nieuwe schatten. Kansmakers is een van die toppers die meteen in het oog springen. Een zeer relevante methode voor nu en de toekomst. Participatie en cocreatie, zeker met jongeren, zullen nog belangrijker worden in deze maatschappij met enorm veel uitdagingen.

profile-pic

“Het benoemen van kerngedachten is voor iedereen weleens moeilijk, zeker als het over je positie in de groep gaat. Als Lean coach ken ik veel visuele tools om teams te begeleiden. En toch heeft Kansmakers me verrast: het is een heel simpele werkvorm die een hoge graad van betrokkenheid weet te realiseren. De kracht schuilt in het cirkelen: een techniek die je onbewust uit je eigen denkpatronen haalt en je meer voeling geeft met de inbreng van anderen. Als team kom je zo op een aangename manier tot de kern.”

Kasia Kaminska , changemanagement-coach bij Betterbosses
profile-pic

“Teamleden, jong en ouder, omschreven Kansmakers als een rustige, gestructureerde manier om tot opbouwende gesprekken te komen en heel goed om prioriteiten te bepalen. Dankzij deze methodiek zijn we snel tot een akkoord gekomen om een aantal wijzigingen door te voeren die door de hele groep gedragen werden. De namiddag heb ik zeer positief, leuk en efficiënt ervaren. Ik kan andere organisaties Kansmakers echt aanraden.”

Suzy Awouters , teamleader Acerta CTS
profile-pic

“Ons creatieve team houdt van visuele voorstelling en vormt besluiten wanneer er een duidelijk overzicht van ieders inbreng op tafel ligt. Via Kansmakers ondervinden we hoe snel we visueel kunnen maken wat voor elk teamlid belangrijk is en hoeveel tijd we kunnen besparen door systematisch elk van ons een gelijkwaardige inbreng te gunnen. Tijdens Kansmakers komen telkens ideeën naar boven waar we anders niet waren opgekomen. Ook onze nieuwe, jonge collega mocht meteen meedoen en voelde zich direct gelijkwaardig betrokken.”

Lies D'Hollander , Communicatiedeskundige bij KlokhuisInterieur.be 
profile-pic

"Ik heb met Katrien samengewerkt in de voorbereiding van de Kansmakers editie ‘op het werk of in de organisatie’ en heb mee de editie ‘Op school of thuis’ - die al bestond - afgetoetst aan en aangepast naar de bedrijfswereld. Zo heb ik de methode leren faciliteren en bijgedragen aan de optimalisatie ervan. Gaandeweg heb ik de kracht ervaren om snelle beslissingen, verwachtingen of vooronderstellingen los te laten en leerde ik dat vertraging helpt om dichter bij onszelf en onze behoeftes te komen.

Zo merkte ik dat je tot betere, duurzamere oplossingen kan komen met efficïentere resultaten en aan een sterkere verbinding bouwt met jezelf en met anderen. Voordeel is dat je er direct zelf mee aan de slag kan maar het is dus belangrijk als spelleider er nog in te groeien en je via de training en de online opvolging meer en meer te verdiepen in alle mogelijkheden en manieren om de methode verder optimaal te gebruiken."

profile-pic

"Ik vond de groepstraining/demo een leuke ervaring en een toegankelijke methodiek. Er was voldoende veiligheid in de groep om open te communiceren. Omdat we met zoveel sectoren zijn was het handig om alle belangen te erkennen én te verbinden. Kansmakers vind ik echt geschikt om verder toe te passen op de sociale dienst waarbij steeds iedereen en elke sector zich gehoord voelt.

Het is ook een goeie methodiek om dingen makkelijker bespreekbaar te maken. In buurtgericht werken, ook naar jongeren toe of projectmatig werken om samen een vraag/stelling te bekijken en op die manier de neuzen in dezelfde richting te krijgen.
Kortom: leuke en toegankelijke methodiek om mee te werken en die makkelijk zelf toe te passen is, het vraagt geen rocket science om ermee aan de slag te gaan in de eigen werking."

Grace Van Den Acker , Hoofdmaatschappelijk assistent – Expert sociaal beleid Gemeente Rumst
profile-pic

"Kansmakers zet echt ook de stille leerlingen aan om uit hun schelp te komen. En ze zijn veel actiever betrokken bij het proces omdat ze ook echt visueel materiaal hebben dat ze moesten vastnemen en iets opschrijven. Ik heb het zelf ook als heel positief ervaren maar deel ook graag de ervaring van onze leerkracht Nederlands.

Hij deed het met de hele klas. Zijn ervaring was voor hem verrassend positief in de zin dat hij zag dat de leerlingen door de structuur van het spel veel rustiger en gestructureerd te werk gingen. Hij deed een variatie op de basisregels van de methode, wat fijn is dat dit kan. Hij legde het doek in het midden op tafels en enkel die wilden deelnemen stonden recht en gingen kaartjes leggen. Niemand verplicht dus. Hij was blij vast te stellen dat ze hierdoor het proces allemaal veel ernstiger namen. Zeker deze die hadden beslist om deel te nemen, namen echt meer verantwoordelijkheid op. Het was eigenlijk best een rumoerige klas (1e graad) dus het was een fijne meerwaarde voor de leerkracht."

Anja De Rouck , Leerkracht, bezieler van Goevie vzw digitaal portaal voor het onderwijs
profile-pic

Tijdens de Kansmakers-sessie rond de vraag: 'Hoe kan ik van uitstelgedrag naar meer zelfdiscipline gaan?' heb ik veel geleerd over mezelf. We deden dit omdat tijdens mijn stage bij kansmakers dit een struikelpunt was. Het werd een zeer fijn gesprek via de methodiek. Tijdens de ronde met de cirkels kwam ik tot bepaalde inzichten die ik anders niet bewust ervaar en was echt een eyeopener.

Doordat Katrien meeging in het spel en ook haar eigen werkpunten besprak, kreeg je niet het gevoel dat je gecorrigeerd werd. Het was eerder een gelijkwaardig gesprek waarbij beide partijen bewust werden van bepaalde zaken. Achteraf zijn er concrete acties opgemaakt in de actiefiche om het effectief de verandering toe te passen. Zoals focussen op een opdracht per keer, meer tussentijdse feedback vragen, zaken die je direct kan doen, eerst doen. enz. Maar het was ook vooral een instelling in mezelf die was geshift. We hebben beiden gemerkt dat er effectief positieve verandering kwam en ik hierdoor mijn uitstelgedrag kon counteren."

Olivier Hendrickx , student marketing en communicatie, stagaire bij Kansmakers
profile-pic

"We hebben Kansmakers ervaren rond 'werkpunten' die er zijn in ons gezin. Bijvoorbeeld: Hoe kunnen we de taakverdeling beter organiseren? Hoe kunnen we de tijd op computerspelletjes limiteren? Hoe kunnen we als gezin meer samen doen?

Het was telkens fijn te delen wat er leeft bij iedereen en samen oplossingen te vinden. Je zou misschien kunnen vermoeden dat de oplossingen vooral van ons (de ouders) kwamen maar de input kwam vooral ook van de kinderen, wij hebben de praktische kant van de oplossing wat verfijnd onder andere bij het actieplan. Iedereen vond het leuk en constructief. Vooral omdat we hiermee ook telkens een gedeeltelijke oplossing boden aan onze behoefte aan meer qualitytime samen. Zelfs onze jongste zoon deed goed mee. Zelf waren we ook positief. Een dergelijk dialoogmoment hadden we hiervoor zelden. Een aanrader."

Wim Lauwerys , Inkoper en teamleider bij Hubo, vader van 4 kinderen
profile-pic

“Wat me vaak opviel in mijn praktijk dat je als gezinscoach en als ouder geneigd bent om vaak met oplossingen te komen voor een probleem. Terwijl het kind of de jongere met een nog mooiere oplossing heeft maar niet altijd gehoord wordt. En zich soms dus gefrustreerd voelt als het geen gelijkwaardige inbreng kan hebben. Als je dat als coach gaat vertellen aan de ouders komt er vaak weerstand. Via deze Kansmakers-methodiek kunnen oplossingen van iedereen ingebracht worden en ontstaat de consensus vanzelf. Omdat je via de cirkels het proces kan gaan en dichter naar elkaar komt tot een samen gedragen oplossing."

profile-pic

“Ik vind Kansmakers een heel praktische en effectieve werkvorm om samen oplossingen te vinden. Daarnaast is de bijhorende online training heel inspirerend, helder en beeldend opgezet en dat spreekt mij aan. Ik ben heel wat wijzer geworden waarom dingen gezegd worden vanuit eigen onderliggende behoeftes. Deze online cursus is echt een meerwaarde in verbindende communicatie maar ook in hoe we gemakkelijker kunnen stress uit communicatie halen. Het heeft heel wat duidelijkheid geschept."

Eef Bonkoffsky , zorgleerkracht en kindercoach bij Happyhealing en auteur van de Magische boog 
profile-pic

“Ik heb het mee als eerste mogen uittesten toen het nog niet geproduceerd was. We houden regelmatig gezinsvergaderingen. Telkens iemand thuis iets wil bespreken wordt er een gezinsvergadering georganiseerd. We zijn het met ons gezin met vier kinderen dus al wel een beetje gewoon om naar elkaar te luisteren en te argumenteren. Ik vind Kansmakers een fantastisch manier om dingen bespreekbaar te maken en door het op kaartjes te schrijven geeft ook iedereen zijn bijdrage/idee/oplossing. Iedereen wordt gehoord en niet enkel de mondigere of assertieve types! Het gespreksbord was eenvoudig zodat de aandacht niet afgeleid wordt van de kaartjes. Superleuke methode! We zijn weer dichter naar elkaar gegroeid! Thanks.”

Liesbeth Neyens , kleuterjuf
profile-pic

“Vooral voor een van onze zonen was dit bijzonder. Hij heeft de neiging om zich telkens neer te leggen bij iets om anderen gelukkig te maken. Nu participeert hij echt en durft zijn mening delen. Ook onze andere zoon was blij dat zijn ideeën werden gehoord en uitgevoerd. Het voelde aan als een rondje met een talking stick waarin iedereen zijn/haar idee kon inbrengen en er een open en gelijke communicatie was. Je kan je rol en dynamiek als kind/ouder even loslaten waardoor er veel respect is voor mekaars wensen en mening. Deze methode werkt langer door dan enkel op het moment zelf. Het nodigt uit om opnieuw te doen. Top!"

Patricia Van Cutsem , Artiest, natuurstem zangcoach

"Als mensen ontdekken wat ze bezitten, putten ze daar kracht uit. Als mensen samen productiever worden dan gebruiken ze die kracht om zelf problemen aan te pakken en dromen te realiseren.”

Mike Green, bedenker van ABCD (Asset Based Community Development) waar KANSMAKERS DEELS IS OP GEÏNSPIREERD, LEES MEER HIER

>