Betere communicatie,
betere samenwerkingbetere wereld.

 DE cocreatie-methode met duurzame impact VOOR DE BRUGGENBOUWERS in DEZE verdeelde SAMENLEVING  

Betere communicatie,
betere samenwerking, 
betere wereld.

ONTDEK KANSMAKERS: De TRAINING & TOOL WAARDOOR PROFESSIONALS 
MOEITELOZER samenwerking en gelijkwaardige besluitvorming kunnen faciliteren

DE COCREATIE-METHODE MET DUURZAME IMPACT VOOR DE BRUGGENBOUWERS IN DEZE VERDEELDE SAMENLEVING

Als bezielde bruggenbouwer merk jij wellicht ook de stijgende druk, onrust en polarisering in gezinnen, onderwijs, organisaties, buurten... Voel jij ook dat we dit maatschappelijk probleem net samen - en niet enkel individueel of in aparte 'bubbels' - moeten oplossen? Met de neuzen in dezelfde richting naar duurzame vernieuwing van binnenuit, waarbij iedereen zich betrokken voelt. Maar in de praktijk merk jij dat dit niet altijd makkelijk is om te faciliteren en geraak je soms ontmoedigd of zie je dat individueel problemen oplossen op grenzen botst.

Betrek met Kansmakers jong en oud bij het oplossen van verdeling en (maatschappelijke) problemen

Ik ben Katrien De Keyzer als communicatietrainer & ervaringsdeskundige begeleid ik je in de gespreksmethode en cocreatie-applicatie Kansmakers om jouw verbindend werk te ondersteunen en te inspireren. Zodat je veel voldoening voelt omdat je iedereen zich gehoord, betrokken en gewaardeerd kan laten voelen én ze samen in ownership gaan.

 KANSMAKERS IN HET ONDERWIJS 

 KANSMAKERS IN HET GEZIN  

 KANSMAKERS IN DE BUURT 

 KANSMAKERS IN DE ONDERNEMING 

We staan voor vele uitdagingen

15%
   kinderen    HEEFT GEDRAGS-PROBLEMEN
75%
jongeren wil naar EEN psycholoog
63%
volwassenen heeft Geen VERTROUWEN IN DE OVERHEID

Steeds meer kinderen, jongeren en volwassenen raken de verbinding kwijt met zichzelf en met hun leefomgeving. Met als gevolg o.a. meer stress, conflicten, angsten, polarisering, ...


 • in scholen, gezinnen, buurten,.... is er door tijdsgebrek, bepaalde structuren, en stress vaak moeilijk om de verbinding en betrokkenheid te vergroten.
 • als (gespreks)begeleider stoot je vaak op onbegrip en verdeeldheid en ziet hoe makkelijk er oordeel is naar elkaar én... ook naar zichzelf. 
 • je ziet dat problemen en kwetsbaarheid samen constructief bespreken vaak een drempel is en er ook veiligheid, tijd en ruimte mist.
 • je ziet dat er veel oplossingen top-down worden beslist met veel frustraties als gevolg bij zowel kinderen, jongeren als volwassenen die zich niet gehoord of gewaardeerd voelen.
 • je vindt het niet altijd makkelijk om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. 
 • je wil niet alleen aan de kar trekken en mist een laagdrempelige, impactvolle tool en inspiratie om iedereen gelijkwaardig te betrekken en verdeeldheid te overbruggen.

Bronnen: onderzoek Health Behavior in School aged Children 2017 • Metronieuws.nl onderzoek 2022 • European Social Survey 2018

Bronnen:
onderzoek Health Behavior in
 School aged Children 2017
Metronieuws.nl onderzoek 2022
European Social Survey 2018

“Het visuele aspect erbij maakt het veel makkelijker om te zien wat er speelt. Het is een leuke en toegankelijke methodiek om mee te werken en na de begeleiding mee aan slag te gaan in de eigen werking en doelgroep."

Grace Van den Acker, Hoofdmaatschappelijk assistent – Expert sociaal beleid in Rumst

Een verbindend aanbod

Voor wie duurzame verbinding EN verandering wil brengen

Een van de voordelen van Kansmakers  is dat je jong ( vanaf 7 jaar ) en oud op een laagdrempelige manier in diepgaande verandering en verbinding brengt en op een visuele, gestructureerde manier in dialoog gaat. Zonder dat jij moet trekken en sleuren en scheidsrechter spelen. 

 KANSMAKERS
IN HET ONDERWIJS 

Voor verbindende zorgcoördinatoren, teamleiders, coaches, pedagogische begeleiders, ...

De info over de Kansmakers-kit vind je al hier.

 KANSMAKERS
IN HET GEZIN 

Voor verbindende gezinsbegeleiders, bemiddelaars, therapeuten, sociaal werkers, coaches, ...

De info over de Kansmakers-kit vind je al hier.

 KANSMAKERS
IN DE BUURT 

Voor verbindende buurtwerkers,
teamleiders,
sociaal werkers, coaches, ...

De info over de Kansmakers-kit vind je al hier.

 KANSMAKERS
IN DE ONDERNEMING 

Voor verbindende teamleiders, HR-managers, coaches, trainers,
moderators, ...

De info over de Kansmakers-kit vind je al hier.

OPrichtSTer KATRIEN DE KEYZER:

Hoe communicatie verdeling
of verbinding kan creëren

Ontdek in deze sfeervideo ( 2 min.) meer over sessies en trainingen met Kansmakers.

Als geboren hooggevoelige harmoniezoeker en verbinder droomde ik altijd van een mooiere, liefdevollere wereld en kwam er ook voor in actie. Maar zo ben ik ook meerdere keren tegen de muur gelopen en heb veel verdelende communicatie ervaren. Waardoor ik uiteindelijk in een burn-out terecht kwam en het PTSS kreeg (meer kan je hier lezen).

Zelf heb ik gemerkt dat - net zoals ik vroeger - de meeste mensen innerlijke verbinding én verbindende communicatievaardigheden missen. De ruimte en veiligheid om deze 2 aspecten te leren en te ervaren zijn in mijn herstel empowerend en creëren ook van zelf begrip en authentieke, duurzame samenwerkingen en relaties. Op basis van deze ervaringen én via wetenschappelijke studies heb ik de methode en traject rond Kansmakers ontwikkeld. Zo wil ik professionele bruggenbouwers praktisch ondersteunen en co-creëren naar een mooiere maatschappij gebaseerd op meer vertrouwen, welzijn en sociale cohesie. Do you feel the same?

“Het visuele aspect erbij maakt het veel makkelijker om te zien wat er speelt. Het is een leuke en toegankelijke methodiek om mee te werken en na de begeleiding mee aan slag te gaan in de eigen werking en doelgroep."

Grace Van den Acker, Hoofdmaatschappelijk assistent –
Expert sociaal beleid in Rumst

Als mensen het gevoel hebben dat zij behoren tot een omgeving die zij zich door hun inspanningen eigen hebben gemaakt, dan wordt dat een plek die voor hen de moeite waard is om te bewaren en verder te ontwikkelen. De mensen zullen handhaven wat zij zelf hebben helpen opbouwen.”

(Lord Scarman, Tony Gibson)

GETUIGENISSEN
KANSMAKERS DELEN HUN ERVARING

profile-pic

Wij hebben meer dan 2000 spelen en methodieken in onze mediatheken en zijn telkens actief op zoek naar nieuwe schatten. Kansmakers is een van die toppers die meteen in het oog springen. Een zeer relevante methode voor nu en de toekomst. Participatie en cocreatie zullen nog belangrijker worden in deze maatschappij met enorm veel uitdagingen.

profile-pic

“Het benoemen van kerngedachten is voor iedereen weleens moeilijk, zeker als het over je positie in de groep gaat. Als Lean coach ken ik veel visuele tools om teams te begeleiden. En toch heeft Kansmakers me verrast: het is een heel simpele werkvorm die een hoge graad van betrokkenheid weet te realiseren. De kracht schuilt in het cirkelen: een techniek die je onbewust uit je eigen denkpatronen haalt en je meer voeling geeft met de inbreng van anderen. Als team kom je zo op een aangename manier tot de kern.”

Kasia Kaminska , changemanagement-coach bij Betterbosses
profile-pic

“Ik heb het mee als eerste mogen uittesten toen het nog niet geproduceerd was. We houden regelmatig gezinsvergaderingen. Telkens iemand thuis iets wil bespreken wordt er een gezinsvergadering georganiseerd. We zijn het met ons gezin met vier kinderen dus al wel een beetje gewoon om naar elkaar te luisteren en te argumenteren. Ik vind Kansmakers een fantastisch manier om dingen bespreekbaar te maken en door het op kaartjes te schrijven geeft ook iedereen zijn bijdrage/idee/oplossing. Iedereen wordt gehoord en niet enkel de mondigere of assertieve types! Het gespreksbord was eenvoudig zodat de aandacht niet afgeleid wordt van de kaartjes. Superleuke methode! We zijn weer dichter naar elkaar gegroeid! Thanks.”

Liesbeth Neyens , kleuterjuf
profile-pic

“Teamleden omschreven Kansmakers als een rustige, gestructureerde manier om tot opbouwende gesprekken te komen en heel goed om prioriteiten te bepalen. Dankzij deze methodiek zijn we snel tot een akkoord gekomen om een aantal wijzigingen door te voeren die door de hele groep gedragen werden. De namiddag heb ik zeer positief, leuk en efficiënt ervaren. Ik kan andere organisaties zo’n groepssessie met Kansmakers echt aanraden.”

Suzy Awouters , teamleader Acerta CTS
profile-pic

“Ons creatieve team houdt van visuele voorstelling en vormt besluiten wanneer er een duidelijk overzicht van ieders inbreng op tafel ligt. Via Kansmakers ondervinden we hoe snel we visueel kunnen maken wat voor elk teamlid belangrijk is en hoeveel tijd we kunnen besparen door systematisch elk van ons een gelijkwaardige inbreng te gunnen. Tijdens Kansmakers komen telkens ideeën naar boven waar we anders niet waren opgekomen. Ook onze nieuwe collega mocht meteen meedoen en voelde zich direct gelijkwaardig betrokken.”

Lies D'Hollander , Communicatiedeskundige bij KlokhuisInterieur.be 
profile-pic

"Ik heb met Katrien samengewerkt in de voorbereiding van de Kansmakers Work-editie ‘op het werk of in de organisatie’ en heb mee de Kids-editie ‘Op school of thuis’ - die al bestond - afgetoetst aan en aangepast naar de bedrijfswereld. Zo heb ik de methode leren faciliteren en bijgedragen aan de optimalisatie ervan. Gaandeweg heb ik de kracht ervaren om snelle beslissingen, verwachtingen of vooronderstellingen los te laten en leerde ik dat vertraging helpt om dichter bij onszelf en onze behoeftes te komen. Zo merkte ik dat je tot betere, duurzamere oplossingen kan komen met efficïentere resultaten en aan een sterkere verbinding bouwt met jezelf en met anderen. Voordeel is dat je er direct zelf mee aan de slag kan maar het is dus belangrijk als spelleider er nog in te groeien en je via de train de trainer en de online opvolging meer en meer te verdiepen in alle mogelijkheden en manieren om de methode verder optimaal te gebruiken."

profile-pic

"Ik vond de groepssessie een leuke ervaring en een toegankelijke methodiek om samen aan te werken. Er was voldoende veiligheid in de groep om open te communiceren. Kansmakers vind ik geschikt om verder toe te passen op de sociale dienst, zodat we tot een aantal inzichten en concrete, haalbare acties kunnen komen. Het is ook een goeie methodiek om dingen makkelijker bespreekbaar te maken. In buurtgericht werken of projectmatig werken lijkt mij het ook geschikt om samen een vraag/stelling te bekijken en op die manier de neuzen in dezelfde richting te krijgen.
Kortom: leuke en toegankelijke methodiek om mee te werken en die makkelijk zelf toe te passen is, het vraagt geen rocket science om ermee aan de slag te gaan in de eigen werking."

Grace Van Den Acker , Hoofdmaatschappelijk assistent – Expert sociaal beleid Gemeente Rumst
profile-pic

"Kansmakers zet echt ook de stille leerlingen aan om uit hun schelp te komen. En ze zijn veel actiever betrokken bij het proces omdat ze ook echt visueel materiaal hebben dat ze moesten vastnemen en iets opschrijven. Ik heb het zelf ook als heel positief ervaren maar deel ook graag de ervaring van onze leerkracht Nederlands. Hij deed het met de hele klas. Zijn ervaring was voor hem verrassend positief in de zin dat hij zag dat de leerlingen door de structuur van het spel veel rustiger en gestructureerd te werk gingen. Hij deed een variatie op de basisregels van de methode, wat fijn is dat dit kan. Hij legde het doek in het midden op tafels en enkel die wilden deelnemen stonden recht en gingen kaartjes leggen. Niemand verplicht dus. Hij was blij vast te stellen dat ze hierdoor het proces allemaal veel ernstiger namen. Zeker deze die hadden beslist om deel te nemen, namen echt meer verantwoordelijkheid op. Het was eigenlijk best een rumoerige klas (1e graad) dus het was een fijne meerwaarde voor de leerkracht ;-)."

Anja De Rouck , Leerkracht, bezieler van Goevie vzw digitaal portaal voor het onderwijs
profile-pic

“Ik vind de Kansmakers een heel praktische en effectieve werkvorm om samen oplossingen te vinden. Daarnaast is de bijhorende online training heel inspirerend, helder en beeldend opgezet en dat spreekt mij aan. Ik ben heel wat wijzer geworden waarom dingen gezegd worden vanuit eigen onderliggende behoeftes. Deze online cursus is echt een meerwaarde in verbindende communicatie en heeft heel wat duidelijkheid geschept."

Eef Bonkoffsky , zorgleerkracht en kindercoach bij Happyhealing en auteur van de Magische boog 
profile-pic

“Vooral voor een van onze zonen was dit bijzonder. Hij heeft de neiging om zich telkens neer te leggen bij iets om anderen gelukkig te maken. Nu participeert hij echt en durft zijn mening delen. Ook onze andere zoon was blij dat zijn ideeën werden gehoord en uitgevoerd. Het voelde aan als een rondje met een talking stick waarin iedereen zijn/haar idee kon inbrengen en er een open en gelijke communicatie was. Je kan je rol en dynamiek als kind/ouder even loslaten waardoor er veel respect is voor mekaars wensen en mening. Deze methode werkt langer door dan enkel op het moment zelf. Het nodigt uit om opnieuw te doen. Top!"

Patricia Van Cutsem , Artiest, natuurstem zangcoach
profile-pic

“Wat me opviel dat je als ouder of gezinscoach geneigd bent om vaak met oplossingen te komen voor een probleem. Terwijl het kind of de jongere met een nog mooiere oplossing uit zichzelf komt via Kansmakers.

profile-pic

“Toen ik een gezin begeleidde met Kansmakers rond "hoe kunnen constructiever met elkaar communiceren", kwam er bij de deelronde onverwacht een thema naar boven dat anders niet bespreekbaar was gemaakt. Een van de kinderen liet weten dat hij nood had om te rouwen rond een verlies dat ze hadden meegemaakt waardoor de anderen ook begonnen te beseffen dat ze daar ook nood aan hadden. Vanuit die diepere basis en erkenning konden we verder naar de oplossingen en zijn ze dichter naar elkaar gegroeid."

profile-pic

"We hebben Kansmakers ervaren rond 'werkpunten' die er zijn in ons gezin. Door eerst een probleemcirkel te doen kwamen er 3 thema's naar voor die we samen beter kunnen organiseren.

 1. Hoe kunnen we de taakverdeling beter organiseren? 2. Hoe kunnen we de tijd op computerspelletjes limiteren? 3. Hoe kunnen we als gezin meer samen doen?

Daarna hebben we via de Kansencirkel op verschillende momenten telkens per thema de methode toegepast om samen oplossingen te vinden. Je zou misschien kunnen vermoeden dat de oplossingen vooral van ons (de ouders) kwamen maar de input kwam vooral van de kinderen, wij hebben de praktische kant van de oplossing wat verfijnd onder andere bij het actieplan. Iedereen vond het leuk en constructief. Vooral omdat we hiermee ook telkens een gedeeltelijke oplossing boden aan ons derde probleem. We hebben namelijk samen met ons zessen iets gedaan. Mats vond het halfweg, toen we aan het dialogeren waren over een bepaald werkpunt een beetje saai. Door hem weer bewust er bij te betrekken heeft hij ook weer zijn steentje bijgedragen. Hij vond het daarna terug boeiender. De oudste kinderen, Sien en Bent waren enthousiast en zelfs de jongste Finn (toen 10 jaar) deed goed mee. Zelf waren we ook positief. Een dergelijk dialoogmoment hebben we zelden. Een aanrader'".

Wim Lauwerys , Inkoper en teamleider bij Hubo, vader van 4 kinderen

Lamine Sambou, buschauffeur en muzikant 

Sientje Palmans, bezielster van Spotworkshops.be

met KANSMAKERS samen naar ...

 • meer verbindende communicatie
 • meer rust in gezinnen, scholen en buurten,...
 • meer samenwerking & cocreatie
 • meer voordeel van de diversiteit
 • meer empowerment voor iedereen
 • meer nieuwe mogelijkheden
 • meer participatie, ...

Als mensen het gevoel hebben dat zij behoren tot een omgeving die zij zich door hun inspanningen eigen hebben gemaakt, dan wordt dat een plek die voor hen de moeite waard is om te bewaren en verder te ontwikkelen. De mensen zullen handhaven wat zij zelf hebben helpen opbouwen.”

(Lord Scarman, Tony Gibson)


Enkele klanten

DANKBAAR DAT ZE KANSMAKERS MEE UITDRAGEN

"Vandaag gaan we ervan uit dat het individu absolute maakbaarheid kan nastreven. Een groot deel van onze problemen heeft net te maken met het verlies van sociale cohesie. We moeten opnieuw beseffen hoezeer we in verhouding staan tot anderen en de cohesie herstellen.”

Paul Verhaeghe, hoogleraar Universiteit Gent en klinisch psycholoog en psychoanalyticus

BRON: uit Weliswaar-magazine september 2022

>