Betere communicatie,
betere samenwerking, beter welzijn.


Welcome! Website still a little under construction)

De gespreksmethode & trainingen VOOR BRuGGENBOUWERS
OM PROBLEMEN MAKKELIJKER éN OPLOSSINGSGERICHT BESPREEKBAAR TE MAKEN

Als sociaal geëngageerde leidinggevende, medewerker, leerkracht, teamleider, coach, therapeut, ... ervaren jij, je team, en/of je cliënten wellicht veel problemen en druk. Herkenbaar? Onder stress ontstaat vlug verdeeldheid, onbegrip en frustratie met uiteindelijk meer stress. De veiligheid om te bespreken wat er echt leeft en de vaardigheden en tools om verbindend te communiceren ontbreken vaak. Terwijl dat net zorgt voor begrip, een goede samenwerking, duurzame oplossingen, vervulde behoeftes, ... en dus minder stress!

Ik ben Katrien De Keyzer en als communicatietrainer begeleid ik jullie hier graag in met de gespreksmethode Kansmakers. Vervolgens heb je de vaardigheden en tool zelf in handen waarbij iedereen zich gehoord, betrokken en gewaardeerd voelt.

Toepasbaar voor jong en oud met de versie voor Kids én die voor Work

We staan voor veel uitdagingen

15%
   kinderen    HEEFT GEDRAGS-PROBLEMEN
75%
jongeren wil naar EEN psycholoog
13%
volwassenen heeft een burnout

Steeds meer kinderen, jongeren en volwassenen raken de verbinding kwijt met zichzelf en hun leefomgeving, bedrijf, buurt, school of organisatie met als gevolg meer gedragsproblemen, conflicten, angsten, stress, en burn-out.


 • als teamleider, leidinggevende, leerkracht, therapeut, coach, ... is het door tijdsgebrek, bepaalde structuren, en stress moeilijk om de verbinding en betrokkenheid te vergroten.
 • je stoot vaak op onbegrip en verdeeldheid en ziet hoe makkelijk er oordeel is naar elkaar. 
 • je merkt dat er vlug een 'muur' wordt opgetrokken of dikwijls aanvallende of verdedigende taal wordt gebruikt. Problemen en kwetsbaarheid samen constructief bespreken is een drempel.
 • je weet niet altijd bij gesprekken wat er echt van binnenuit leeft bij anderen.
 • je ziet veel frustraties bij zowel kinderen, jongeren als volwassenen die zich niet gehoord voelen.
 • zelf is het als zorgzaam iemand niet altijd makkelijk om de balans met zelfzorg te bewaren...

Bronnen: onderzoek Health Behavior in School aged Children 2017 • Metronieuws.nl onderzoek 2022 • KU Leuven - BAT-test onderzoek 2022

“Het visuele aspect erbij maakt het veel makkelijker om te zien wat er speelt. Het is een leuke en toegankelijke methodiek om mee te werken en na de begeleiding mee aan slag te gaan in de eigen werking en doelgroep."

Grace Van den Acker, Hoofdmaatschappelijk assistent – Expert sociaal beleid in Rumst

OPrichtSTer van KAnsmakers: KATRIEN DE KEYZER

Hoe  communicatie stress kan geven 

Stress? Ik ken er alles van. :-) Niet van te hard te werken als zelfstandig art director en trainer maar door communicatie en relaties. Door een aantal pijnlijke persoonlijke en professionele ervaringen kreeg ik een zware burn-out en angststoornis (meer hierover kan je hier beluisteren en lezen). Hierdoor ben ik me onder andere gaan verdiepen in 'verbindende communicatie' en 'de werking van ons zenuwstelsel en stresssysteem'. Zelf heb ik ervaren dat zelfs na trauma je terug veiligheid kan leren ervaren in je lichaam en verbindende communicatievaardigheden empowerend kunnen zijn. Dit was naast andere wetenschappelijke studies en methodes mee een inspiratiebron om als trainer en vormgever een praktische gesprekstool en training te ontwikkelen. Een waarbij iedereen zich veilig voelt, problemen makkelijker en oplossingsgericht bespreekbaar worden en men verschillen kan overbruggen. Want deze tijd vraagt om authentieke samenwerking en verbinding.

Meer lezen over mij en mijn missie

Meer lezen over de wetenschappelijke basis

Ontdek in deze sfeervideo ( 2 min.) meer over o.a. groepssessies en train de trainer met Kansmakers.

Een verbindend aanbod

Een van de voordelen van Kansmakers  is dat je op een visuele, gestructureerde manier in dialoog gaat en op vrij korte tijd oplossingen vindt die uiteindelijk door iedereen worden gedragen. Je kan ook behoeftes en gevoelens inzichtelijk maken en spanningen in een ander perspectief plaatsen en overbruggen. Ontdek dit en veel meer in ons aanbod.

Groepsessie Kansmakers

Halve dag live begeleiding in jullie werkomgeving voor wie, samen met het team, Kansmakers wil ontdekken

Ervaar zelf het positieve effect van deze methode en krijg daarna de tool en training in handen om ze onbeperkt te gebruiken in jullie eigen werking voor minder druk en meer welzijn.

Voor wie? Bestaande teams in de zorg, gezondheidssector, onderwijs, welzijnsorganisaties, gemeentes, kinderopvang, jeugdbeweging, OCMW, ... 

Ideaal als eerste kennismaking en start met Kansmakers om jullie communicatie en samenwerkingen te verbeteren. Je voelt je vertrouwd om het in je team te gebruiken en je ontwikkelt de vaardigheden om verbindende communicatie dagdagelijks toe te passen, maar jullie hebben nog niet genoeg kennis hiermee om Kansmakers buiten je team te faciliteren en door te geven.

Wat? Inclusief voorgesprek, online bevragingstool, 4u sessie, nabespreking en opvolging, Kansmakers-doos, applicatie, en 2 online trainingen (over de methodiek en verbindende communicatie. Online support is altijd inbegrepen.

Train de trainer Kansmakers

Volledige dag live begeleiding voor wie Kansmakers wilt ontdekken en verdiepen in het faciliteren en trainen.

Ervaar zelf het positief effect van deze methode en krijg de tool en training in handen om het daarna onbeperkt te kunnen gebruiken in de eigen werking én om het ook te faciliteren erbuiten.

Voor wie? Voor bestaande teams in de zorg, gezondheidssector, onderwijs, welzijnsorganisaties, gemeentes, …
Of je kunt ook individueel deelnemen als leerkracht, teamleider, leidinggevende, coördinator, coach, ... op bepaalde trainingsdagen.

Ideaal als verdieping van Kansmakers om communicatie en samenwerkingen te verbeteren, je verbindende communicatievaardigheden dagdagelijks verder te ontwikkelen en de didactiek, kennis en vaardigheden bezitten om Kansmakers professioneel te faciliteren met anderen, volwassenen en kinderen.

Wat? Inclusief voorgesprek, online bevragingstool, 8u sessie, nabespreking en opvolging, Kansmakers-doos, applicatie + 3 online trainingen (over de methodiek, over het faciliteren en over verbindende communicatie). Online support is altijd inbegrepen.

GRATIS KAARTENSET MET 15 PRAKTISCHE TIPS OM IN 1 MAAND DE COMMUNICATIE TE VERBETEREN EN STRESS TE VERMINDEREN 

Bevorder hiermee o.a. meer begrip en herkenbaarheid bij elkaar en neem stress weg voor of door een gesprek.

Kansmakers stuurt af en toe nieuwsbrieven. Duid aan voor welke leeftijdstoepassingen van Kansmakers je interesse hebt: (kruis er zoveel aan als je wil)

GETEST
KANSMAKERS DELEN HUN ERVARING

profile-pic

Wij hebben meer dan 2000 spelen en methodieken in onze mediatheken en zijn telkens actief op zoek naar nieuwe schatten. Kansmakers is een van die toppers die meteen in het oog springen. Een zeer relevante methode voor nu en de toekomst. Participatie en cocreatie zullen nog belangrijker worden in deze maatschappij met enorm veel uitdagingen.

profile-pic

“Het benoemen van kerngedachten is voor iedereen weleens moeilijk, zeker als het over je positie in de groep gaat. Als Lean coach ken ik veel visuele tools om teams te begeleiden. En toch heeft Kansmakers me verrast: het is een heel simpele werkvorm die een hoge graad van betrokkenheid weet te realiseren. De kracht schuilt in het cirkelen: een techniek die je onbewust uit je eigen denkpatronen haalt en je meer voeling geeft met de inbreng van anderen. Als team kom je zo op een aangename manier tot de kern.”

Kasia Kaminska , changemanagement-coach bij Betterbosses
profile-pic

“Teamleden omschreven Kansmakers als een rustige, gestructureerde manier om tot opbouwende gesprekken te komen en heel goed om prioriteiten te bepalen. Dankzij deze methodiek zijn we snel tot een akkoord gekomen om een aantal wijzigingen door te voeren die door de hele groep gedragen werden. De namiddag heb ik zeer positief, leuk en efficiënt ervaren. Ik kan andere organisaties zo’n groepssessie met Kansmakers echt aanraden.”

Suzy Awouters , teamleader Acerta CTS
profile-pic

“Ons creatieve team houdt van visuele voorstelling en vormt besluiten wanneer er een duidelijk overzicht van ieders inbreng op tafel ligt. Via Kansmakers ondervinden we hoe snel we visueel kunnen maken wat voor elk teamlid belangrijk is en hoeveel tijd we kunnen besparen door systematisch elk van ons een gelijkwaardige inbreng te gunnen. Tijdens Kansmakers komen telkens ideeën naar boven waar we anders niet waren opgekomen. Ook onze nieuwe collega mocht meteen meedoen en voelde zich direct gelijkwaardig.”

Lies d'Hollander , Welzijnscoach bij Leefinverbinding.be en communicatiedeskundige bij KlokhuisInterieur.be 
profile-pic

"Ik heb met Katrien samengewerkt in de voorbereiding van de editie van ‘Kansmakers voor werk en organisaties’ en de editie van ‘School en gezinnen’ - die al bestond - afgetoetst aan en aangepast naar de bedrijfswereld. Zo heb ik de methode leren faciliteren en bijgedragen aan de optimalisatie ervan. Gaandeweg heb ik de kracht ervaren om snelle beslissingen, verwachtingen of vooronderstellingen los te laten en leerde ik dat vertraging helpt om dichter bij onszelf en onze behoeftes te komen. Zo merkte ik dat je tot betere, duurzamere oplossingen kan komen met efficïentere resultaten en aan een sterkere verbinding bouwt met jezelf en met anderen. Voordeel is dat je er direct zelf mee aan de slag kan maar het is dus belangrijk als spelleider er nog in te groeien en je via de train de trainer en de online opvolging meer en meer te verdiepen in alle mogelijkheden en manieren om de methode verder optimaal te gebruiken."

Ria Saterdag , Voormalig teamleider bij Acerta, coach bij Riactivate.com
profile-pic

"Ik vond de groepssessie een leuke ervaring en een toegankelijke methodiek om samen aan te werken. Er was voldoende veiligheid in de groep om open te communiceren. Kansmakers vind ik geschikt om verder toe te passen op de sociale dienst, zodat we tot een aantal inzichten en concrete, haalbare acties kunnen komen. Het is ook een goeie methodiek om dingen makkelijker bespreekbaar te maken. In buurtgericht werken of projectmatig werken lijkt mij het ook geschikt om samen een vraag/stelling te bekijken en op die manier de neuzen in dezelfde richting te krijgen.
Kortom: leuke en toegankelijke methodiek om mee te werken en die makkelijk zelf toe te passen is, het vraagt geen rocket science om ermee aan de slag te gaan in de eigen werking."

Grace Van Den Acker , Hoofdmaatschappelijk assistent – Expert sociaal beleid Gemeente Rumst
profile-pic

"Kansmakers zet echt ook de stille leerlingen aan om uit hun schelp te komen. En ze zijn veel actiever betrokken bij het proces omdat ze ook echt visueel materiaal hebben dat ze moesten vastnemen en iets opschrijven. Ik heb het zelf ook als heel positief ervaren maar deel ook graag de ervaring van onze leerkracht Nederlands. Hij deed het met de hele klas. Zijn ervaring was voor hem verrassend positief in de zin dat hij zag dat de leerlingen door de structuur van het spel veel rustiger en gestructureerd te werk gingen. Hij deed een variatie op de basisregels van de methode, wat fijn is dat dit kan. Hij legde het doek in het midden op tafels en enkel die wilden deelnemen stonden recht en gingen kaartjes leggen. Niemand verplicht dus. Hij was blij vast te stellen dat ze hierdoor het proces allemaal veel ernstiger namen. Zeker deze die hadden beslist om deel te nemen, namen echt meer verantwoordelijkheid op. Het was eigenlijk best een rumoerige klas (1e graad) dus het was een fijne meerwaarde voor de leerkracht ;-)."

Anja De Rouck , Leerkracht, bezieler van Goevie vzw digitaal portaal voor het onderwijs

Hanan Ben Abdeslam, vroedvrouw, trainer bij www.oumi.be

Sientje Palmans, bezielster van Spotworkshops.be

met KANSMAKERS samen naar ...

 • meer verbindende communicatie
 • meer rust in je team of organisatie
 • meer samenwerking & cocreatie
 • meer voordeel van de diversiteit
 • meer durven je eigen stem laten horen
 • meer mogelijkheden
 • meer participatie, ...

Als mensen het gevoel hebben dat zij behoren tot een omgeving die zij zich door hun inspanningen eigen hebben gemaakt, dan wordt dat een plek die voor 

hen de moeite waard is om te bewaren 

en verder te ontwikkelen. De mensen zullen handhaven wat zij zelf hebben helpen opbouwen.”

(Lord Scarman, Tony Gibson)


Enkele klanten

DANKBAAR DAT ZE KANSMAKERS MEE UITDRAGEN

"Vandaag gaan we ervan uit dat het individu absolute maakbaarheid kan nastreven. Een groot deel van onze problemen heeft net te maken het verlies van sociale cohesie. We moeten opnieuw beseffen hoezeer we in verhouding staan tot anderen en de cohesie herstellen.”

Paul Verhaeghe, hoogleraar Universiteit Gent en klinisch psycholoog en psychoanalyticus

>