Samen met jongeren bouwen aan 
kansrijke diversiteit & inclusie

 DE EMPOWERENDE GESPREKSMETHODIEK VOOR MINDER STRESS éN MEER gemeenschapsvorming! 

Samen met jongeren
bouwen aan kansrijke
diversiteit & inclusie

 DE EMPOWERENDE GESPREKSMETHODIEK VOOR MINDER STRESS éN MEER gemeenschapvorming!  

Deze professionals werden geholpen in hun diversiteitsbeleid
met Kansmakers. Heb jij een gelijkaardige uitdaging?

 MET DE KANSMAKERS-METHODIEK LEERT IEDEREEN HOE UIT VECHT/VLUCHT/VERSTIJF-PATRONEN TE GAAN EN VERBETER JE DE COMMUNICATIE & SOCIALE COHESIE

 • je faciliteert makkelijker een veilige omgeving voor divers- & stress-sensitieve communicatie
 • alle problemen worden gelijkwaardig én oplossingsgericht bespreekbaar en je komt sneller tot de kern 
 • omgaan met verschillende meningen, behoeftes en gevoelens wordt constructief en ontspannen
 • je kan als bruggenbouwer extraverte en introverte personen evenveel aan bod laten komen
 • je vergroot participatie & inclusie en stimuleert meer empathie en begrip naar elkaar
 • en veel meer.. ( oa. het oordelen vermindert met 50%, 98% voelt zich gehoord,...)

Het divers & stress-sensitief communicatiepakket
voor de sociale professional

Behoeftekaarten

Wat heb je nodig? Misschien wel de meeste belangrijke vraag die je dagelijks kan stellen. Behoeftes worden dan ook via deze kaartenset heel inzichtelijk en mee ingebracht in het oplossingsgericht Kansmakers-gesprek waardoor diverse individuele én algemene noden hand in hand gaan.

Communicatie-kit

De doos met alle benodigheden voor een goed én veilig gesprek, zonder dat jij moet scheidsrechter spelen en trekken en sleuren. Niet beperkt tot een diversiteits-thema maar alle soorten problemen worden hiermee makkelijker en constructief bespreekbaar. Leer je doelgroep spelenderswijs vaardigheden voor het leven.

Gevoelenskaarten

Niet de zoveelste kaartenset over gevoelens maar 52 heel mooi geïllustreerde kaarten die geïntegreerd worden in het groeps- of een-op een-gesprek. Waardoor er echt duidelijk wordt wat er leeft, elkaars diverse gevoelens worden erkend én begrepen.

Kansmakers training

Naast een live en/of online demo krijg je in de app als sociale professional de nodige training en evidence-informed achtergrond over deze methodiek. Alsook ontvang jij daar support en cocreatie zodat jij Kansmakers optimaal kan inzetten in jouw praktijk. 

“Het visuele aspect erbij maakt het veel makkelijker om te zien wat er speelt. Het is een leuke en toegankelijke methodiek om mee te werken en efficiënt te vergaderen. Het is fijn dat je - na de training - er vlot mee aan slag te gaan in de eigen werking. Zowel in een brainstorm, vergadering, coaching en eigenlijk in elk soort gesprek. "

Grace Van den Acker, Hoofdmaatschappelijk assistent – Expert sociaal beleid in Rumst

“Het visuele aspect erbij maakt het veel makkelijker om te zien wat er speelt. Het is een leuke en toegankelijke methodiek om mee te werken en na de begeleiding mee aan slag te gaan in de eigen werking en doelgroep."

Grace Van den Acker, Hoofdmaatschappelijk assistent –
Expert sociaal beleid in Rumst

Want we staan samen 
voor vele sociale uitdagingen

Superdivers, het woord dat onze samenleving goed beschrijft. Dit brengt uitdagingen met zich mee rond het omgaan met woke, inclusie, neurodiversiteit, migratie, racisme, polarisatie,... De communicatie en sociale interactie verloopt vaak hard of verdelend én dat is een grote bron van stress. Bovendien is het een extra druk voor de sociale professionals.

75%
 bezorgd over stijgende polarisatie
33%
 personen met migratie-achtergrond ervaren DISCRIMINATIE 
78%
 jongerEn ervaart veel stress
49%
SOCIALE PROFESSIONALS  TWIJFELT AAN  uitstroom 

Omgaan met diversiteit, dé belangrijkste vaardigheid vandaag en een kans tot verrijking:

 • Iedereen leert ervaren dat hun individuele noden én het algemeen belang hand in hand kunnen gaan
 • Fight/flight/freeze-responsen in de communicatie worden bewust én worden omgebogen
 • Een oplossingsgericht gesprek gaat door de structuur en stappen niet langer alle kanten uit
 • Je komt letterlijk en figuurlijk door de cirkels steeds dichter naar elkaar tot een consent.
 • Iedereen leert spreken vanuit behoeftes en gevoelens en dit gaat makkelijker en veilig
 • In jullie werking heb je een mooie, professionele werkvorm die je kan customizen met jullie eigen expertise
 • Je komt telkens vlot tot de kern van elke uitdaging, en tot duurzame oplossingen en een actieplan
 • En vooral: je werkt aan meer sociale cohesie en samenhorigheid, met een positieve impact op het algemeen welzijn

Bronnen statistieken: Sciensano 2022 - Vlaamse jeugdraad onderzoek 2016 -Onderzoek vlaamse overheid 2022. - onderzoek Nederlands insitituut voor volksgezondheid 2022

Bronnen statistieken:
Sciensano 2022 -
Vlaamse jeugdraad onderzoek 2016 -
 Grote raadpleging sociaal werk 2020 van Movisie
onderzoek Nederlands insitituut voor volksgezondheid 2022.

Ontdek ons transformerend aanbod

VoOr wie meer ontspanning EN KANSEN WIL in HET OMGAAN MET DIVERSITEIT
& SAMEN aan een betere sociale cohesie wil werken

 KANSMAKERS
 IN HET ONDERWIJS 

Voor  zorgcoördinatoren, teamleiders, coaches, pedagogische begeleiders, ...

 KANSMAKERS
 IN HET GEZIN 

Voor gezinsbegeleiders, bemiddelaars, therapeuten, coaches, psychologen, ...

 KANSMAKERS
 IN DE ORGANISATIE 

Voor sociaal werkers,
teamleiders, coördinators, brugfiguren, coaches, ...

 KANSMAKERS 
 OP HET WERK 

Voor teamleiders,
HR-managers,  jobbegeleiders, trainers, coaches, ...

MY STORY

Hoe communicatie verdeling en stress óf  
net verbinding en ontspanning kan creëren

Welkom! Ik ben Katrien De Keyzer, communicatietrainer, docent, grafisch ontwerper & ervaringsdeskundige

Ontdek in deze sfeervideo ( 2 min.) meer over sessies en trainingen met Kansmakers.

Zelf voelde ik me vroeger 'anders' in de eerder 'mannelijke' wereld en ervaarde vaak de veiligheid niet om mijn kwetsbaarheid en behoeftes bespreekbaar te maken. Alsook had ik angst voor conflict en afwijzing opgelopen. Zo zorgde ik vaak eerst voor wat de andere nodig had en verloor dan het contact met mezelf. Ook hield ik me veel te lang sterk toen ik enkele pijnlijke tegenslagen kreeg en conflict ervaarde waar dialoog werd geblokt. Waardoor ik uiteindelijk door  stress en onderliggende ziekte in een burn-out terecht kwam en worstelde met een angststoornis (meer kan je hier lezen).

Ik heb gemerkt dat ik hier niet alleen in was en dat vele jongeren én volwassenen worstelen met hun 'anders' zijn en de kwetsbaarheid én stress die dat meebrengt. De ruimte en veiligheid om te voelen wat je voelt en je behoeftes en grenzen te erkennen en uit te spreken en hierin ook de anderen ruimte te geven, waren in mijn herstel empowerend en creeërden ook vanzelf een beter welzijn. 

Op basis van deze eigen positieve transformatie én via wetenschappelijke studies rond ons stress-systeem en veiligheid via oa de Polyvagaal theorie van Porges, heb ik de impactvolle tool en training Kansmakers ontwikkeld en ook grafisch zo vorm gegeven dat ze makkelijk authentieke communicatie en dialoog samen genereert. En ook vlot in je eigen werking te integreren is. 

Zo ondersteun ik (teams van) professionele begeleiders van jongeren praktisch om te co-reguleren naar meer veiligheid met een tool waarbij ieder zich authentiek en verbindend leren uiten, en waar individuele noden én algemeen belang hand in hand gaan. Wat je achtergrond ook is. Kortom, om een divers-sensitieve omgeving te creeëren waar jongeren - én wij ook - samen zichzelf kunnen zijn. 

Als mensen het gevoel hebben dat zij behoren tot een omgeving die zij zich door hun inspanningen eigen hebben gemaakt, dan wordt dat een plek die voor hen de moeite waard is om te bewaren en verder te ontwikkelen. De mensen zullen handhaven wat zij zelf hebben helpen opbouwen.”

(Lord Scarman, Tony Gibson)

GETUIGENISSEN

KANSMAKERS DELEN HUN ERVARING

profile-pic

“Het benoemen van kerngedachten is voor iedereen weleens moeilijk, zeker als het over je positie in de groep gaat. Als Lean coach ken ik veel visuele tools om teams te begeleiden. En toch heeft Kansmakers me verrast: het is een heel simpele werkvorm die een hoge graad van betrokkenheid weet te realiseren. De kracht schuilt in het cirkelen: een techniek die je onbewust uit je eigen denkpatronen haalt en je meer voeling geeft met de inbreng van anderen. Als team kom je zo op een aangename manier tot de kern.”

Kasia Kaminska , changemanagement-coach bij Betterbosses
profile-pic

"Kansmakers kwam veel natuurlijker over dan dat ik eerst verwacht had. Ik had gedacht: nu gaan we naar de volgende stap, nu gaan we dit doen en dat. Eigenlijk loopt dit vrij vlot van het een naar het andere, zonder dat je eerst altijd de instructies moet gaan lezen. Als bemiddelaar is dat handig in een gesprek dat het niet geforceerd voelt.

Het respect van elkaar, het luisteren naar elkaar via Kansmakers, valt me erg op. Gewoon zo rond de tafel verschillende invalshoeken te horen, is makkelijker en het verleggen en het komen tot de kern gaat efficienter."

Marc Calders , familiaal bemiddelaar en coach
profile-pic

"Ik vond de groepstraining/demo een leuke ervaring en een toegankelijke methodiek. Er was voldoende veiligheid in de groep om open te communiceren. Omdat we met zoveel sectoren zijn was het handig om alle belangen te erkennen én te verbinden. Kansmakers vind ik echt geschikt om verder toe te passen op de sociale dienst waarbij steeds iedereen en elke sector zich gehoord voelt.

Het is ook een goeie methodiek om dingen makkelijker bespreekbaar te maken. In buurtgericht werken, ook naar jongeren toe of projectmatig werken om samen een vraag/stelling te bekijken en op die manier de neuzen in dezelfde richting te krijgen.
Kortom: leuke en toegankelijke methodiek om mee te werken en die makkelijk zelf toe te passen is, het vraagt geen rocket science om ermee aan de slag te gaan in de eigen werking."

Grace Van Den Acker , Hoofdmaatschappelijk assistent – Expert sociaal beleid Gemeente Rumst
profile-pic

"Mensen praten vaak niet meer echt samen. Ze zitten op hun gsm of voor hun computer. Of piekeren over hun problemen. Kansmakers brengt veiligheid om te durven praten. En met elkaar in dialoog te gaan. Dit gaat veel makkelijker en veiliger dan een gesprek zonder structuur of werkvorm.

Voor een betere en socialere wereld, zijn wij eigenlijk verplicht om samen te komen en uit te wisselen voor meer onderling begrip in deze verdeelde samenleving. Laat mensen weten wie je bent, wat wil jij voor de verbeteringen in de maatschappij? Dit moet als eerste uit de persoon zelf uitkomen. Je moet je zelf inzetten om diversiteit levend te brengen. Kansmakers ondersteunt daarin om dat samen te doen."

Lamine Sambou , muzikant en jongerenbegeleider in uitwisselingsprojecten
profile-pic

“Wat me vaak opviel in mijn praktijk dat je als gezinscoach en als ouder geneigd bent om vaak met oplossingen te komen voor een probleem. Terwijl het kind of de jongere met een nog mooiere oplossing heeft maar niet altijd gehoord wordt. En zich soms dus gefrustreerd voelt als het geen gelijkwaardige inbreng kan hebben. Als je dat als coach gaat vertellen aan de ouders komt er vaak weerstand. Via deze Kansmakers-methodiek kunnen oplossingen van iedereen ingebracht worden en ontstaat de consensus vanzelf. Omdat je via de cirkels het proces kan gaan en dichter naar elkaar komt tot een samen gedragen oplossing."

profile-pic

Wij hebben meer dan 2000 spelen en methodieken in onze mediatheken en zijn telkens actief op zoek naar nieuwe schatten. Kansmakers is een van die toppers die meteen in het oog springen. Een zeer relevante methode voor nu en de toekomst. Participatie en cocreatie, zeker met jongeren, zullen nog belangrijker worden in deze maatschappij met enorm veel uitdagingen.

profile-pic

“Vooral voor een van onze zonen was dit bijzonder. Hij heeft de neiging om zich telkens neer te leggen bij iets om anderen gelukkig te maken. Nu participeert hij echt en durft zijn mening delen. Ook onze andere zoon was blij dat zijn ideeën werden gehoord en uitgevoerd. Het voelde aan als een rondje met een talking stick waarin iedereen zijn/haar idee kon inbrengen en er een open en gelijke communicatie was. Je kan je rol en dynamiek als kind/ouder even loslaten waardoor er veel respect is voor mekaars wensen en mening. Deze methode werkt langer door dan enkel op het moment zelf. Het nodigt uit om opnieuw te doen. Top!"

Patricia Van Cutsem , Artiest, natuurstem zangcoach
profile-pic

“Teamleden, jong en ouder, omschreven Kansmakers als een rustige, gestructureerde manier om tot opbouwende gesprekken te komen en heel goed om prioriteiten te bepalen. Dankzij deze methodiek zijn we snel tot een akkoord gekomen om een aantal wijzigingen door te voeren die door de hele groep gedragen werden. De namiddag heb ik zeer positief, leuk en efficiënt ervaren. Ik kan andere organisaties Kansmakers echt aanraden.”

Suzy Awouters , teamleader Acerta CTS
profile-pic

“Ons creatieve team houdt van visuele voorstelling en vormt besluiten wanneer er een duidelijk overzicht van ieders inbreng op tafel ligt. Via Kansmakers ondervinden we hoe snel we visueel kunnen maken wat voor elk teamlid belangrijk is en hoeveel tijd we kunnen besparen door systematisch elk van ons een gelijkwaardige inbreng te gunnen. Tijdens Kansmakers komen telkens ideeën naar boven waar we anders niet waren opgekomen. Ook onze nieuwe, jonge collega mocht meteen meedoen en voelde zich direct gelijkwaardig betrokken.”

Lies D'Hollander , Communicatiedeskundige bij KlokhuisInterieur.be 
profile-pic

"Ik heb met Katrien samengewerkt in de voorbereiding van de Kansmakers editie ‘op het werk of in de organisatie’ en heb mee de editie ‘Op school of thuis’ - die al bestond - afgetoetst aan en aangepast naar de bedrijfswereld. Zo heb ik de methode leren faciliteren en bijgedragen aan de optimalisatie ervan. Gaandeweg heb ik de kracht ervaren om snelle beslissingen, verwachtingen of vooronderstellingen los te laten en leerde ik dat vertraging helpt om dichter bij onszelf en onze behoeftes te komen.

Zo merkte ik dat je tot betere, duurzamere oplossingen kan komen met efficïentere resultaten en aan een sterkere verbinding bouwt met jezelf en met anderen. Voordeel is dat je er direct zelf mee aan de slag kan maar het is dus belangrijk als spelleider er nog in te groeien en je via de training en de online opvolging meer en meer te verdiepen in alle mogelijkheden en manieren om de methode verder optimaal te gebruiken."

profile-pic

"Kansmakers zet echt ook de stille leerlingen aan om uit hun schelp te komen. En ze zijn veel actiever betrokken bij het proces omdat ze ook echt visueel materiaal hebben dat ze moesten vastnemen en iets opschrijven. Ik heb het zelf ook als heel positief ervaren maar deel ook graag de ervaring van onze leerkracht Nederlands.

Hij deed het met de hele klas. Zijn ervaring was voor hem verrassend positief in de zin dat hij zag dat de leerlingen door de structuur van het spel veel rustiger en gestructureerd te werk gingen. Hij deed een variatie op de basisregels van de methode, wat fijn is dat dit kan. Hij legde het doek in het midden op tafels en enkel die wilden deelnemen stonden recht en gingen kaartjes leggen. Niemand verplicht dus. Hij was blij vast te stellen dat ze hierdoor het proces allemaal veel ernstiger namen. Zeker deze die hadden beslist om deel te nemen, namen echt meer verantwoordelijkheid op. Het was eigenlijk best een rumoerige klas (1e graad) dus het was een fijne meerwaarde voor de leerkracht."

Anja De Rouck , Leerkracht, bezieler van Goevie vzw digitaal portaal voor het onderwijs
profile-pic

Tijdens de Kansmakers-sessie rond de vraag: 'Hoe kan ik van uitstelgedrag naar meer zelfdiscipline gaan?' heb ik veel geleerd over mezelf. We deden dit omdat tijdens mijn stage bij kansmakers dit een struikelpunt was. Het werd een zeer fijn gesprek via de methodiek. Tijdens de ronde met de cirkels kwam ik tot bepaalde inzichten die ik anders niet bewust ervaar en was echt een eyeopener.

Doordat Katrien meeging in het spel en ook haar eigen werkpunten besprak, kreeg je niet het gevoel dat je gecorrigeerd werd. Het was eerder een gelijkwaardig gesprek waarbij beide partijen bewust werden van bepaalde zaken. Achteraf zijn er concrete acties opgemaakt in de actiefiche om het effectief de verandering toe te passen. Zoals focussen op een opdracht per keer, meer tussentijdse feedback vragen, zaken die je direct kan doen, eerst doen. enz. Maar het was ook vooral een instelling in mezelf die was geshift. We hebben beiden gemerkt dat er effectief positieve verandering kwam en ik hierdoor mijn uitstelgedrag kon counteren."

Olivier Hendrickx , student marketing en communicatie, stagaire bij Kansmakers
profile-pic

"We hebben Kansmakers ervaren rond 'werkpunten' die er zijn in ons gezin. Bijvoorbeeld: Hoe kunnen we de taakverdeling beter organiseren? Hoe kunnen we de tijd op computerspelletjes limiteren? Hoe kunnen we als gezin meer samen doen?

Het was telkens fijn te delen wat er leeft bij iedereen en samen oplossingen te vinden. Je zou misschien kunnen vermoeden dat de oplossingen vooral van ons (de ouders) kwamen maar de input kwam vooral ook van de kinderen, wij hebben de praktische kant van de oplossing wat verfijnd onder andere bij het actieplan. Iedereen vond het leuk en constructief. Vooral omdat we hiermee ook telkens een gedeeltelijke oplossing boden aan onze behoefte aan meer qualitytime samen. Zelfs onze jongste zoon deed goed mee. Zelf waren we ook positief. Een dergelijk dialoogmoment hadden we hiervoor zelden. Een aanrader."

Wim Lauwerys , Inkoper en teamleider bij Hubo, vader van 4 kinderen
profile-pic

“Ik vind Kansmakers een heel praktische en effectieve werkvorm om samen oplossingen te vinden. Daarnaast is de bijhorende online training heel inspirerend, helder en beeldend opgezet en dat spreekt mij aan. Ik ben heel wat wijzer geworden waarom dingen gezegd worden vanuit eigen onderliggende behoeftes. Deze online cursus is echt een meerwaarde in verbindende communicatie maar ook in hoe we gemakkelijker kunnen stress uit communicatie halen. Het heeft heel wat duidelijkheid geschept."

Eef Bonkoffsky , zorgleerkracht en kindercoach bij Happyhealing en auteur van de Magische boog 
profile-pic

“Ik heb het mee als eerste mogen uittesten toen het nog niet geproduceerd was. We houden regelmatig gezinsvergaderingen. Telkens iemand thuis iets wil bespreken wordt er een gezinsvergadering georganiseerd. We zijn het met ons gezin met vier kinderen dus al wel een beetje gewoon om naar elkaar te luisteren en te argumenteren. Ik vind Kansmakers een fantastisch manier om dingen bespreekbaar te maken en door het op kaartjes te schrijven geeft ook iedereen zijn bijdrage/idee/oplossing. Iedereen wordt gehoord en niet enkel de mondigere of assertieve types! Het gespreksbord was eenvoudig zodat de aandacht niet afgeleid wordt van de kaartjes. Superleuke methode! We zijn weer dichter naar elkaar gegroeid! Thanks.”

Liesbeth Neyens , kleuterjuf

Lamine Sambou, jongerenbegeleider en muzikant 

Sanderella Metin, apothekersassistente en studente bedrijfsmanagement

Olivier Hendrickx, student marketing & communciatie

Sientje Palmans, teambuildingexpert en bezielster van Spotworkshops.be

met KANSMAKERS samen naar ...

 • meer sociale & communicatie-vaardigheden
 • meer rust in teams, gezinnen, scholen en buurten,...
 • meer samenwerking & cocreatie
 • meer voordeel van de diversiteit
 • meer empowerment voor iedereen
 • meer gemeenschappelijke visie
 • meer participatie, ...

Als mensen het gevoel hebben dat zij behoren tot een omgeving die zij zich door hun inspanningen eigen hebben gemaakt, dan wordt dat een plek die voor hen de moeite waard is om te bewaren en verder te ontwikkelen. De mensen zullen handhaven wat zij zelf hebben helpen opbouwen.”

(Lord Scarman, Tony Gibson)

WIL JE AF EN TOE NIEUWS ONTVANGEN VAN KANSMAKERS? SCHRIJF JE DAN HIER IN VOOR DE NIEUWSBRIEF

WIL JE AF EN TOE NIEUWS ONTVANGEN VAN KANSMAKERS? SCHRIJF JE DAN HIER IN VOOR DE NIEUWSBRIEF

Inschrijven nieuwsbrief (#10)Enkele klanten

DANKBAAR DAT ZE KANSMAKERS MEE UITDRAGEN

amy keijzer

"Vandaag gaan we ervan uit dat het individu absolute maakbaarheid kan nastreven. Een groot deel van onze problemen heeft net te maken met het verlies van sociale cohesie. We moeten opnieuw beseffen hoezeer we in verhouding staan tot anderen en de cohesie herstellen.”

Paul Verhaeghe, hoogleraar Universiteit Gent en klinisch psycholoog en psychoanalyticus

BRON: uit Weliswaar-magazine september 2022

>