Betere communicatie, betere samenwerking
beter jongerenwelzijn.

 DE VERBINDENDE, impactvolle TOOL OM HET MENTAAL WELZIJN SAMEN MET JONGEREN TE VERBETEREN  

Betere communicatie,
betere samenwerking
beter jongerenwelzijn.

ONTDEK DE KANSMAKERS YOUTHCONNECTIFY TOOL & TRAINING WAARDOOR 
PROFESSIONALS MOEITELOZER BRUGGEN KUNNEN BOUWEN MET JONGEREN

ONTDEK KANSMAKERS:
DE TRAINING & TOOL WAARDOOR PROFESSIONALS 
MOEITELOZER CONSTRUCTIEVE GESPREKKEN EN BRUGGEN KUNNEN BOUWEN MET JONGEREN

Als bezielde professional met jongeren merk jij wellicht ook de stijgende druk op hun welzijn? Voel jij ook dat het belangrijk is dat hun (chronische) stress door prestatiedruk, verdelende communicatie en individualisme naar meer empowerment, gelijke kansen en samenhorigheid mag gaan? Met de neuzen in dezelfde richting. Maar in de praktijk merk jij vaak een gemis aan veilige omgevingen om kwetsbaarheid samen bespreekbaar te maken, gebrek aan verbindende, oplossingsgerichte communicatievaardigheden én tools om laagdrempeliger en sneller impact te maken met jongeren.

Betrek met Kansmakers jongeren bij het oplossen van de druk op hun welzijn en geef ze een stem

Ik ben Katrien De Keyzer als communicatietrainer & ervaringsdeskundige begeleid ik je in de gespreksmethode en cocreatie-applicatie Kansmakers om jouw hartsgedragen, verbindende jeugdhulp te ondersteunen en te inspireren. Zodat jij moeitelozer iedereen zich gehoord, betrokken en gewaardeerd kan laten voelen én ze samen in ownership gaan.

We staan voor vele uitdagingen

24%
   JONGEREN    HEEFT EEN ANGST-STOORNIS
75%
jongeren wil naar EEN THERAPEUT OF psycholoog
50%
STUDENTEN heeft LAST VAN BURN-OUT KLACHTEN

Steeds meer jongeren raken de echte verbinding kwijt met zichzelf en met hun leefomgeving. Met als gevolg o.a. meer stress, conflicten, angsten, polarisering, ...


 • in scholen, gezinnen, buurten,.... is er door tijdsgebrek, bepaalde structuren, en stress vaak moeilijk om de verbinding en betrokkenheid te vergroten.
 • als begeleider stoot je vaak op onbegrip, ongelijke kansen en verdeeldheid en ziet hoe makkelijk er oordeel is naar elkaar én... ook naar zichzelf. 
 • je ziet dat problemen en kwetsbaarheid samen constructief en oplossingsgericht bespreken vaak een drempel is en er ook veiligheid, tijd en ruimte mist.
 • je ziet dat er veel oplossingen top-down worden beslist met veel frustraties als gevolg bij jongeren die zich niet gehoord of gewaardeerd voelen.
 • je vindt het niet altijd makkelijk om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen en merkt soms echt een generatie- of cultuurkloof. 
 • je wil niet alleen aan de kar trekken en mist een laagdrempelige, impactvolle tool & kennis om een verbindend, veilig klimaat en te installeren waar alle problemen makkelijker en gelijkwaardig bespreekbaar worden. 

Bronnen: onderzoek COVID-19 gezondheidsenquêtes, Sciensano 2022 - Metro Nederland onderzoek 2017 - Onderzoek Nederland psychologen 2022

Bronnen:
onderzoek Health Behavior in
 School aged Children 2017
Metronieuws.nl onderzoek 2022
European Social Survey 2018

“Het visuele aspect erbij maakt het veel makkelijker om te zien wat er speelt. Het is een leuke en toegankelijke methodiek om mee te werken en na de begeleiding mee aan slag te gaan in de eigen werking en doelgroep."

Grace Van den Acker, Hoofdmaatschappelijk assistent – Expert sociaal beleid in Rumst

Een verbindend aanbod

Voor wie duurzame verbinding EN verandering MET JONGEREN wil brengen

Een van de voordelen van Kansmakers  Youthconnectify is dat je iedereen op een laagdrempelige manier in diepgaande verandering en verbinding brengt en op een visuele, gestructureerde manier in dialoog gaat. Zonder dat jij moet trekken en sleuren en scheidsrechter spelen. 

 KANSMAKERS
MET JONGEREN
 IN HET ONDERWIJS 

Voor verbindende zorgcoördinatoren, teamleiders, coaches, pedagogische begeleiders, ...

De info over de Kansmakers-kit vind je al hier.

 KANSMAKERS
MET JONGEREN 
 IN HET GEZIN 

Voor verbindende gezinsbegeleiders, bemiddelaars, therapeuten, coaches, psychosociale begeleiders, ...

De info over de Kansmakers-kit vind je al hier.

 KANSMAKERS
MET JONGEREN 
 IN DE BUURT 

Voor verbindende sociaal werkers, teamleiders, beleidscoördinators,
coaches, ...

De info over de Kansmakers-kit vind je al hier.

 KANSMAKERS 
MET JONGEREN 
 OP HET WERK 

Voor verbindende teamleiders, HR-managers, consultants, jobbegeleiders,
trainers, coaches, ...

De info over de Kansmakers-kit vind je al hier.

Stop Youth Stress - Start Youth Connectify
Word als eerste op de hoogte gehouden van het nieuwe aanbod

OPrichtSTer KATRIEN DE KEYZER:

Hoe communicatie verdeling en stress
of verbinding en ontspanning kan creëren

Ontdek in deze sfeervideo ( 2 min.) meer over sessies en trainingen met Kansmakers.

Als hooggevoelige harmoniezoeker en verbinder droomde ik als jongere altijd van een mooiere, liefdevollere wereld en kwam er ook geëngageerd voor in actie. Maar zo ben ik ook meerdere keren tegen muren gelopen in mijn omgeving en in mezelf en heb veel druk, stress en verdelende communicatie ervaren. Ik voelde de veiligheid niet om mijn problemen bespreekbaar te maken en hield me veel te lang sterk. Waardoor ik uiteindelijk in een burn-out terecht kwam en het PTSS kreeg (meer kan je hier lezen).

Zelf heb ik gemerkt dat net zoals ik vroeger de meeste mensen - jongeren én volwassenen - ware, innerlijke verbinding én bewuste en verbindende communicatievaardigheden missen. De ruimte en veiligheid om deze 2 aspecten te leren en te ervaren waren in mijn herstel empowerend en creërde ook van zelf een beter welzijn. Op basis van deze eigen ervaringen én via wetenschappelijke studies rond ons stress-systeem heb ik de impactvolle tool en training rond Kansmakers ontwikkeld. Die je makkelijk in je werking kan integreren. Zo wil ik professionele begeleiders van jongeren praktisch ondersteunen en co-creëren naar meer veiligheid en (zelf)liefde om hun innerlijke wereld te delen en samen te bouwen aan een vernieuwde maatschappij waar jongeren - en wij ook -zich écht thuis voelen. Gebaseerd op meer bewuste communicatie, welzijn en sociale cohesie. Do you feel the same?

“Het visuele aspect erbij maakt het veel makkelijker om te zien wat er speelt. Het is een leuke en toegankelijke methodiek om mee te werken en na de begeleiding mee aan slag te gaan in de eigen werking en doelgroep."

Grace Van den Acker, Hoofdmaatschappelijk assistent –
Expert sociaal beleid in Rumst

Als mensen het gevoel hebben dat zij behoren tot een omgeving die zij zich door hun inspanningen eigen hebben gemaakt, dan wordt dat een plek die voor hen de moeite waard is om te bewaren en verder te ontwikkelen. De mensen zullen handhaven wat zij zelf hebben helpen opbouwen.”

(Lord Scarman, Tony Gibson)

GETUIGENISSEN
KANSMAKERS DELEN HUN ERVARING

profile-pic

Wij hebben meer dan 2000 spelen en methodieken in onze mediatheken en zijn telkens actief op zoek naar nieuwe schatten. Kansmakers is een van die toppers die meteen in het oog springen. Een zeer relevante methode voor nu en de toekomst. Participatie en cocreatie, zeker met jongeren, zullen nog belangrijker worden in deze maatschappij met enorm veel uitdagingen.

profile-pic

“Het benoemen van kerngedachten is voor iedereen weleens moeilijk, zeker als het over je positie in de groep gaat. Als Lean coach ken ik veel visuele tools om teams te begeleiden. En toch heeft Kansmakers me verrast: het is een heel simpele werkvorm die een hoge graad van betrokkenheid weet te realiseren. De kracht schuilt in het cirkelen: een techniek die je onbewust uit je eigen denkpatronen haalt en je meer voeling geeft met de inbreng van anderen. Als team kom je zo op een aangename manier tot de kern.”

Kasia Kaminska , changemanagement-coach bij Betterbosses
profile-pic

“Teamleden omschreven Kansmakers als een rustige, gestructureerde manier om tot opbouwende gesprekken te komen en heel goed om prioriteiten te bepalen. Dankzij deze methodiek zijn we snel tot een akkoord gekomen om een aantal wijzigingen door te voeren die door de hele groep gedragen werden. De namiddag heb ik zeer positief, leuk en efficiënt ervaren. Ik kan andere organisaties Kansmakers echt aanraden.”

Suzy Awouters , teamleader Acerta CTS
profile-pic

“Ons creatieve team houdt van visuele voorstelling en vormt besluiten wanneer er een duidelijk overzicht van ieders inbreng op tafel ligt. Via Kansmakers ondervinden we hoe snel we visueel kunnen maken wat voor elk teamlid belangrijk is en hoeveel tijd we kunnen besparen door systematisch elk van ons een gelijkwaardige inbreng te gunnen. Tijdens Kansmakers komen telkens ideeën naar boven waar we anders niet waren opgekomen. Ook onze nieuwe, jonge collega mocht meteen meedoen en voelde zich direct gelijkwaardig betrokken.”

Lies D'Hollander , Communicatiedeskundige bij KlokhuisInterieur.be 
profile-pic

"Ik heb met Katrien samengewerkt in de voorbereiding van de Kansmakers editie ‘op het werk of in de organisatie’ en heb mee de editie ‘Op school of thuis’ - die al bestond - afgetoetst aan en aangepast naar de bedrijfswereld. Zo heb ik de methode leren faciliteren en bijgedragen aan de optimalisatie ervan. Gaandeweg heb ik de kracht ervaren om snelle beslissingen, verwachtingen of vooronderstellingen los te laten en leerde ik dat vertraging helpt om dichter bij onszelf en onze behoeftes te komen. Zo merkte ik dat je tot betere, duurzamere oplossingen kan komen met efficïentere resultaten en aan een sterkere verbinding bouwt met jezelf en met anderen. Voordeel is dat je er direct zelf mee aan de slag kan maar het is dus belangrijk als spelleider er nog in te groeien en je via de training en de online opvolging meer en meer te verdiepen in alle mogelijkheden en manieren om de methode verder optimaal te gebruiken."

profile-pic

"Ik vond de groepssessie een leuke ervaring en een toegankelijke methodiek om samen aan te werken. Er was voldoende veiligheid in de groep om open te communiceren. Kansmakers vind ik geschikt om verder toe te passen op de sociale dienst, zodat we tot een aantal inzichten en concrete, haalbare acties kunnen komen. Het is ook een goeie methodiek om dingen makkelijker bespreekbaar te maken. In buurtgericht werken of projectmatig werken lijkt mij het ook geschikt om samen een vraag/stelling te bekijken en op die manier de neuzen in dezelfde richting te krijgen.
Kortom: leuke en toegankelijke methodiek om mee te werken en die makkelijk zelf toe te passen is, het vraagt geen rocket science om ermee aan de slag te gaan in de eigen werking."

Grace Van Den Acker , Hoofdmaatschappelijk assistent – Expert sociaal beleid Gemeente Rumst
profile-pic

"Kansmakers zet echt ook de stille leerlingen aan om uit hun schelp te komen. En ze zijn veel actiever betrokken bij het proces omdat ze ook echt visueel materiaal hebben dat ze moesten vastnemen en iets opschrijven. Ik heb het zelf ook als heel positief ervaren maar deel ook graag de ervaring van onze leerkracht Nederlands. Hij deed het met de hele klas. Zijn ervaring was voor hem verrassend positief in de zin dat hij zag dat de leerlingen door de structuur van het spel veel rustiger en gestructureerd te werk gingen. Hij deed een variatie op de basisregels van de methode, wat fijn is dat dit kan. Hij legde het doek in het midden op tafels en enkel die wilden deelnemen stonden recht en gingen kaartjes leggen. Niemand verplicht dus. Hij was blij vast te stellen dat ze hierdoor het proces allemaal veel ernstiger namen. Zeker deze die hadden beslist om deel te nemen, namen echt meer verantwoordelijkheid op. Het was eigenlijk best een rumoerige klas (1e graad) dus het was een fijne meerwaarde voor de leerkracht."

Anja De Rouck , Leerkracht, bezieler van Goevie vzw digitaal portaal voor het onderwijs
profile-pic

“Ik vind de Kansmakers een heel praktische en effectieve werkvorm om samen oplossingen te vinden. Daarnaast is de bijhorende online training heel inspirerend, helder en beeldend opgezet en dat spreekt mij aan. Ik ben heel wat wijzer geworden waarom dingen gezegd worden vanuit eigen onderliggende behoeftes. Deze online cursus is echt een meerwaarde in verbindende communicatie en heeft heel wat duidelijkheid geschept."

Eef Bonkoffsky , zorgleerkracht en kindercoach bij Happyhealing en auteur van de Magische boog 
profile-pic

“Vooral voor een van onze zonen was dit bijzonder. Hij heeft de neiging om zich telkens neer te leggen bij iets om anderen gelukkig te maken. Nu participeert hij echt en durft zijn mening delen. Ook onze andere zoon was blij dat zijn ideeën werden gehoord en uitgevoerd. Het voelde aan als een rondje met een talking stick waarin iedereen zijn/haar idee kon inbrengen en er een open en gelijke communicatie was. Je kan je rol en dynamiek als kind/ouder even loslaten waardoor er veel respect is voor mekaars wensen en mening. Deze methode werkt langer door dan enkel op het moment zelf. Het nodigt uit om opnieuw te doen. Top!"

Patricia Van Cutsem , Artiest, natuurstem zangcoach
profile-pic

“Wat me opviel dat je als ouder of gezinscoach geneigd bent om vaak met oplossingen te komen voor een probleem. Terwijl het kind of de jongere met een nog mooiere oplossing uit zichzelf komt via Kansmakers.

profile-pic

"We hebben Kansmakers ervaren rond 'werkpunten' die er zijn in ons gezin. Door eerst een probleemcirkel te doen kwamen er telkens thema's naar voor die we samen beter kunnen organiseren. Bijvoorbeeld: Hoe kunnen we de taakverdeling beter organiseren? Hoe kunnen we de tijd op computerspelletjes limiteren? Hoe kunnen we als gezin meer samen doen?

Daarna hebben we via de Kansencirkel op verschillende momenten telkens per thema de methode toegepast om te delen wat er leeft bij iedereen en samen oplossingen te vinden. Je zou misschien kunnen vermoeden dat de oplossingen vooral van ons (de ouders) kwamen maar de input kwam vooral ook van de kinderen, wij hebben de praktische kant van de oplossing wat verfijnd onder andere bij het actieplan. Iedereen vond het leuk en constructief. Vooral omdat we hiermee ook telkens een gedeeltelijke oplossing boden aan onze behoefte aan meer qualitytime samen. Zelfs onze jongste zoon deed goed mee. Zelf waren we ook positief. Een dergelijk dialoogmoment hadden we zelden. Een aanrader."

Wim Lauwerys , Inkoper en teamleider bij Hubo, vader van 4 kinderen

Lamine Sambou, jongerenbegeleider en muzikant 

Sanderella Metin, apothekersassistente en studente bedrijfsmanagement

Olivier Hendrickx, student marketing & communciatie

Sientje Palmans, teambuildingexpert en bezielster van Spotworkshops.be

met KANSMAKERS samen naar ...

 • meer verbindende communicatie
 • meer rust in gezinnen, scholen en buurten,...
 • meer samenwerking & cocreatie
 • meer voordeel van de diversiteit
 • meer empowerment voor iedereen
 • meer nieuwe mogelijkheden
 • meer participatie, ...

Als mensen het gevoel hebben dat zij behoren tot een omgeving die zij zich door hun inspanningen eigen hebben gemaakt, dan wordt dat een plek die voor hen de moeite waard is om te bewaren en verder te ontwikkelen. De mensen zullen handhaven wat zij zelf hebben helpen opbouwen.”

(Lord Scarman, Tony Gibson)


Enkele klanten

DANKBAAR DAT ZE KANSMAKERS MEE UITDRAGEN

amy keijzer

"Vandaag gaan we ervan uit dat het individu absolute maakbaarheid kan nastreven. Een groot deel van onze problemen heeft net te maken met het verlies van sociale cohesie. We moeten opnieuw beseffen hoezeer we in verhouding staan tot anderen en de cohesie herstellen.”

Paul Verhaeghe, hoogleraar Universiteit Gent en klinisch psycholoog en psychoanalyticus

BRON: uit Weliswaar-magazine september 2022

>