Betere communicatie, betere samenwerking
beter jongerenwelzijn.

 DE VERBINDENDE, impactvolle GESPREKSMETHODIEK OM HET WELZIJN SAMEN MET JONGEREN TE VERBETEREN  

Betere communicatie,
betere samenwerking
beter jongerenwelzijn.

ONTDEK DE KANSMAKERS YOUTHCONNECTIFY COMMUNICATIETRAINING  
WAARDOOR JE MOEITELOZER AUTHENTIEKE BRUGGEN KAN BOUWEN MET JONGEREN.

ONTDEK DE KANSMAKERS 
YOUTHCONNECTIFY COMMUNICATIETRAINING WAARDOOR
JE MOEITELOZER AUTHENTIEKE BRUGGEN KAN BOUWEN MET JONGEREN

Als professional met jongeren merk jij wellicht de stijgende druk op hun welzijn in deze individualistische, prestatiegerichte maatschappij? Met veel stress- en angstklachten, moeilijke communicatie, lastig gedrag én weinig samenhorigheid. 

Jongeren zijn ook spiegels van de maatschappij. Met Kansmakers creëer je nieuwe kansen. Met deze ontspannende, authentieke communicatie samen mét jongeren worden alle soorten thema's makkelijker bespreekbaar en wordt omgaan met verschillende meningen, behoeftes en ideeën constructief. Met diversiteit als kracht en met de neuzen in dezelfde richting naar een beter jongerenwelzijn. 

STOP YOUTH STRESS - START YOUTH CONNECTIFY

STOP YOUTH STRESS
START YOUTH CONNECTIFY

Ik ben Katrien De Keyzer, als communicatiecoach & ervaringsdeskundige begeleid ik je in de gespreksmethodiek en cocreatie-applicatie Kansmakers om jouw verbindende begeleiding te ondersteunen. Zodat jij moeitelozer jongeren en hun omgeving kansen kan geven én iedereen zich gehoord, betrokken en 'zichzelf' kunt laten voelen én ze samen in ownership gaan.

We staan samen voor vele uitdagingen

24%
   JONGEREN    HEEFT EEN ANGST-STOORNIS
75%
jongeren wil naar EEN THERAPEUT OF psycholoog
50%
STUDENTEN heeft LAST VAN BURN-OUT KLACHTEN

Steeds meer jongeren raken de echte verbinding kwijt met zichzelf én met hun leefomgeving. Met als gevolg o.a. meer stress, conflicten, angsten, polarisering, ... 


 • in scholen, gezinnen, organisaties,.... is er door tijdsgebrek, bepaalde structuren, en stress vaak moeilijk om de verbinding en betrokkenheid te vergroten.
 • als begeleider stoot je vaak op onbegrip, ongelijke kansen en verdeeldheid en ziet hoe makkelijk er oordeel is naar elkaar én... ook naar zichzelf. 
 • je ziet dat problemen en kwetsbaarheid samen constructief en oplossingsgericht bespreken vaak een drempel is en er ook veiligheid, tijd en ruimte mist.
 • je ziet dat er veel oplossingen top-down worden beslist met veel frustraties als gevolg bij jongeren die zich niet gehoord of gewaardeerd voelen of niet passen in bepaalde systemen.
 • je vindt het niet altijd makkelijk om jongeren zichzelf te laten zijn én toch alle neuzen in dezelfde richting te krijgen.
 • je wil niet alleen aan de kar trekken en mist een laagdrempelige, impactvolle methodiek om een verbindend, veilig klimaat en te installeren waar alle problemen makkelijker en gelijkwaardig bespreekbaar worden.

Bronnen: onderzoek COVID-19 gezondheidsenquêtes, Sciensano 2022 - Metro Nederland onderzoek 2017 - Onderzoek Nederland psychologen 2022

Bronnen:
onderzoek Health Behavior in
 School aged Children 2017
Metronieuws.nl onderzoek 2022
European Social Survey 2018

“Het visuele aspect erbij maakt het veel makkelijker om te zien wat er speelt. Het is een leuke en toegankelijke methodiek om mee te werken en na de begeleiding mee aan slag te gaan in de eigen werking en doelgroep."

Grace Van den Acker, Hoofdmaatschappelijk assistent – Expert sociaal beleid in Rumst

Een transformerend aanbod

Voor wie AUTHENTIEKE verbinding EN EEN BETErE mentale gezondheid BIJ JONGEREN wil brengen

Gebrek aan authentieke verbinding en verhoogde druk zijn vaak de grootste oorzaken van het dalend mentaal welzijn,... dus daar zit ook de sleutel tot de oplossing. Een van de voordelen van Kansmakers  Youthconnectify is dat je iedereen op een laagdrempelige manier in authentieke verbinding brengt, met zichzelf én met anderen, en op een visuele, veilige, gestructureerde manier in dialoog gaat. Zonder dat jij moet trekken en sleuren en scheidsrechter spelen. 

 KANSMAKERS
MET JONGEREN
 IN HET ONDERWIJS 

Voor  zorgcoördinatoren, teamleiders, coaches, pedagogische begeleiders, ...

 KANSMAKERS
MET JONGEREN 
 IN HET GEZIN 

Voor gezinsbegeleiders, bemiddelaars, therapeuten, coaches, psychologen, ...

 KANSMAKERS
MET JONGEREN 
 IN DE ORGANISATIE 

Voor sociaal werkers, teamleiders, coördinators, coaches, ...

 KANSMAKERS 
MET JONGEREN 
 OP HET WERK 

Voor teamleiders, HR-managers,  jobbegeleiders, trainers, coaches, ...

MY STORY

Hoe communicatie verdeling en stress óf  

net verbinding en ontspanning kan creëren

Ontdek in deze sfeervideo ( 2 min.) meer over sessies en trainingen met Kansmakers.

Als hooggevoelige harmoniezoeker en verbinder droomde ik als jongere altijd van een mooiere, liefdevollere wereld en kwam er ook geëngageerd voor in actie. Maar zo ben ik ook meerdere keren tegen muren gelopen in mijn omgeving én in mezelf en heb veel stress in communicatie ervaren. Ik voelde vaak de veiligheid niet om mijn kwetsbaarheid en behoeftes bespreekbaar te maken, voelde en zorgde altijd eerst voor wat de andere nodig had en verloor vaak het contact met mezelf. Ook hield ik me veel te lang sterk toen ik enkele pijnlijke tegenslagen kreeg. Waardoor ik uiteindelijk in een stevige burn-out terecht kwam en worstelde met angsten en depressieve gevoelens (meer kan je hier lezen).

Zelf heb ik gemerkt dat ik hier niet alleen in was en dat vele jongeren én volwassenen een stevige innerlijke verbinding én authentieke communicatievaardigheden missen. De ruimte en veiligheid om deze 2 aspecten te leren en te ervaren waren in mijn herstel empowerend en creërden ook van zelf een beter welzijn. Op basis van deze eigen ervaringen én via wetenschappelijke studies rond ons stress-systeem en veiligheid via oa de Polyvagaal theorie van Porges, heb ik de impactvolle tool en training rond Kansmakers ontwikkeld. Die je makkelijk in je werking kan integreren. Zo ondersteun ik professionele begeleiders van jongeren praktisch om te co-reguleren naar meer veiligheid waarbij jongeren authentiek en verbindend zich kunnen uiten, en waar individuele noden en algemeen belang hand in hand kunnen gaan. Zonder de verbinding met jezelf te verliezen kan je zo samen bouwen aan een betere sociale cohesie. Kortom, een omgeving waar jongeren - én wij ook -zich écht kunnen thuis voelen en zichzelf kunnen zijn. Do you feel the same?

“Het visuele aspect erbij maakt het veel makkelijker om te zien wat er speelt. Het is een leuke en toegankelijke methodiek om mee te werken en na de begeleiding mee aan slag te gaan in de eigen werking en doelgroep."

Grace Van den Acker, Hoofdmaatschappelijk assistent –
Expert sociaal beleid in Rumst

Als mensen het gevoel hebben dat zij behoren tot een omgeving die zij zich door hun inspanningen eigen hebben gemaakt, dan wordt dat een plek die voor hen de moeite waard is om te bewaren en verder te ontwikkelen. De mensen zullen handhaven wat zij zelf hebben helpen opbouwen.”

(Lord Scarman, Tony Gibson)

GETUIGENISSEN

KANSMAKERS DELEN HUN ERVARING

profile-pic

Wij hebben meer dan 2000 spelen en methodieken in onze mediatheken en zijn telkens actief op zoek naar nieuwe schatten. Kansmakers is een van die toppers die meteen in het oog springen. Een zeer relevante methode voor nu en de toekomst. Participatie en cocreatie, zeker met jongeren, zullen nog belangrijker worden in deze maatschappij met enorm veel uitdagingen.

profile-pic

“Het benoemen van kerngedachten is voor iedereen weleens moeilijk, zeker als het over je positie in de groep gaat. Als Lean coach ken ik veel visuele tools om teams te begeleiden. En toch heeft Kansmakers me verrast: het is een heel simpele werkvorm die een hoge graad van betrokkenheid weet te realiseren. De kracht schuilt in het cirkelen: een techniek die je onbewust uit je eigen denkpatronen haalt en je meer voeling geeft met de inbreng van anderen. Als team kom je zo op een aangename manier tot de kern.”

Kasia Kaminska , changemanagement-coach bij Betterbosses
profile-pic

“Teamleden, jong en ouder, omschreven Kansmakers als een rustige, gestructureerde manier om tot opbouwende gesprekken te komen en heel goed om prioriteiten te bepalen. Dankzij deze methodiek zijn we snel tot een akkoord gekomen om een aantal wijzigingen door te voeren die door de hele groep gedragen werden. De namiddag heb ik zeer positief, leuk en efficiënt ervaren. Ik kan andere organisaties Kansmakers echt aanraden.”

Suzy Awouters , teamleader Acerta CTS
profile-pic

“Ons creatieve team houdt van visuele voorstelling en vormt besluiten wanneer er een duidelijk overzicht van ieders inbreng op tafel ligt. Via Kansmakers ondervinden we hoe snel we visueel kunnen maken wat voor elk teamlid belangrijk is en hoeveel tijd we kunnen besparen door systematisch elk van ons een gelijkwaardige inbreng te gunnen. Tijdens Kansmakers komen telkens ideeën naar boven waar we anders niet waren opgekomen. Ook onze nieuwe, jonge collega mocht meteen meedoen en voelde zich direct gelijkwaardig betrokken.”

Lies D'Hollander , Communicatiedeskundige bij KlokhuisInterieur.be 
profile-pic

"Ik heb met Katrien samengewerkt in de voorbereiding van de Kansmakers editie ‘op het werk of in de organisatie’ en heb mee de editie ‘Op school of thuis’ - die al bestond - afgetoetst aan en aangepast naar de bedrijfswereld. Zo heb ik de methode leren faciliteren en bijgedragen aan de optimalisatie ervan. Gaandeweg heb ik de kracht ervaren om snelle beslissingen, verwachtingen of vooronderstellingen los te laten en leerde ik dat vertraging helpt om dichter bij onszelf en onze behoeftes te komen.

Zo merkte ik dat je tot betere, duurzamere oplossingen kan komen met efficïentere resultaten en aan een sterkere verbinding bouwt met jezelf en met anderen. Voordeel is dat je er direct zelf mee aan de slag kan maar het is dus belangrijk als spelleider er nog in te groeien en je via de training en de online opvolging meer en meer te verdiepen in alle mogelijkheden en manieren om de methode verder optimaal te gebruiken."

profile-pic

"Ik vond de groepssessie een leuke ervaring en een toegankelijke methodiek om samen aan te werken. Er was voldoende veiligheid in de groep om open te communiceren. Kansmakers vind ik geschikt om verder toe te passen op de sociale dienst , zodat we tot een aantal inzichten en concrete, haalbare acties kunnen komen. Het is ook een goeie methodiek om dingen makkelijker bespreekbaar te maken. In buurtgericht werken, ook naar jongeren toe of projectmatig werken lijkt mij het ook geschikt om samen een vraag/stelling te bekijken en op die manier de neuzen in dezelfde richting te krijgen.
Kortom: leuke en toegankelijke methodiek om mee te werken en die makkelijk zelf toe te passen is, het vraagt geen rocket science om ermee aan de slag te gaan in de eigen werking."

Grace Van Den Acker , Hoofdmaatschappelijk assistent – Expert sociaal beleid Gemeente Rumst
profile-pic

"Kansmakers zet echt ook de stille leerlingen aan om uit hun schelp te komen. En ze zijn veel actiever betrokken bij het proces omdat ze ook echt visueel materiaal hebben dat ze moesten vastnemen en iets opschrijven. Ik heb het zelf ook als heel positief ervaren maar deel ook graag de ervaring van onze leerkracht Nederlands.

Hij deed het met de hele klas. Zijn ervaring was voor hem verrassend positief in de zin dat hij zag dat de leerlingen door de structuur van het spel veel rustiger en gestructureerd te werk gingen. Hij deed een variatie op de basisregels van de methode, wat fijn is dat dit kan. Hij legde het doek in het midden op tafels en enkel die wilden deelnemen stonden recht en gingen kaartjes leggen. Niemand verplicht dus. Hij was blij vast te stellen dat ze hierdoor het proces allemaal veel ernstiger namen. Zeker deze die hadden beslist om deel te nemen, namen echt meer verantwoordelijkheid op. Het was eigenlijk best een rumoerige klas (1e graad) dus het was een fijne meerwaarde voor de leerkracht."

Anja De Rouck , Leerkracht, bezieler van Goevie vzw digitaal portaal voor het onderwijs
profile-pic

Tijdens de Kansmakers-sessie rond de vraag: 'Hoe kan ik van uitstelgedrag naar meer zelfdiscipline gaan?' heb ik veel geleerd over mezelf. We deden dit omdat tijdens mijn stage bij kansmakers dit een struikelpunt was. Het werd een zeer fijn gesprek via de methodiek. Tijdens de ronde met de cirkels kwam ik tot bepaalde inzichten die ik anders niet bewust ervaar en was echt een eyeopener.

Doordat Katrien meeging in het spel en ook haar eigen werkpunten besprak, kreeg je niet het gevoel dat je gecorrigeerd werd. Het was eerder een gelijkwaardig gesprek waarbij beide partijen bewust werden van bepaalde zaken. Achteraf zijn er concrete acties opgemaakt in de actiefiche om het effectief de verandering toe te passen. Zoals focussen op een opdracht per keer, meer tussentijdse feedback vragen, zaken die je direct kan doen, eerst doen. enz. Maar het was ook vooral een instelling in mezelf die was geshift. We hebben beiden gemerkt dat er effectief positieve verandering kwam en ik hierdoor mijn uitstelgedrag kon counteren."

Olivier Hendrickx , student marketing en communicatie, stagaire bij Kansmakers
profile-pic

"We hebben Kansmakers ervaren rond 'werkpunten' die er zijn in ons gezin. Bijvoorbeeld: Hoe kunnen we de taakverdeling beter organiseren? Hoe kunnen we de tijd op computerspelletjes limiteren? Hoe kunnen we als gezin meer samen doen?

Het was telkens fijn te delen wat er leeft bij iedereen en samen oplossingen te vinden. Je zou misschien kunnen vermoeden dat de oplossingen vooral van ons (de ouders) kwamen maar de input kwam vooral ook van de kinderen, wij hebben de praktische kant van de oplossing wat verfijnd onder andere bij het actieplan. Iedereen vond het leuk en constructief. Vooral omdat we hiermee ook telkens een gedeeltelijke oplossing boden aan onze behoefte aan meer qualitytime samen. Zelfs onze jongste zoon deed goed mee. Zelf waren we ook positief. Een dergelijk dialoogmoment hadden we hiervoor zelden. Een aanrader."

Wim Lauwerys , Inkoper en teamleider bij Hubo, vader van 4 kinderen
profile-pic

“Wat me opviel dat je als ouder of gezinscoach geneigd bent om vaak met oplossingen te komen voor een probleem. Terwijl het kind of de jongere met een nog mooiere oplossing uit zichzelf komt via Kansmakers.

profile-pic

“Ik vind Kansmakers een heel praktische en effectieve werkvorm om samen oplossingen te vinden. Daarnaast is de bijhorende online training heel inspirerend, helder en beeldend opgezet en dat spreekt mij aan. Ik ben heel wat wijzer geworden waarom dingen gezegd worden vanuit eigen onderliggende behoeftes. Deze online cursus is echt een meerwaarde in verbindende communicatie maar ook in hoe we gemakkelijker kunnen stress uit communicatie halen. Het heeft heel wat duidelijkheid geschept."

Eef Bonkoffsky , zorgleerkracht en kindercoach bij Happyhealing en auteur van de Magische boog 
profile-pic

“Ik heb het mee als eerste mogen uittesten toen het nog niet geproduceerd was. We houden regelmatig gezinsvergaderingen. Telkens iemand thuis iets wil bespreken wordt er een gezinsvergadering georganiseerd. We zijn het met ons gezin met vier kinderen dus al wel een beetje gewoon om naar elkaar te luisteren en te argumenteren. Ik vind Kansmakers een fantastisch manier om dingen bespreekbaar te maken en door het op kaartjes te schrijven geeft ook iedereen zijn bijdrage/idee/oplossing. Iedereen wordt gehoord en niet enkel de mondigere of assertieve types! Het gespreksbord was eenvoudig zodat de aandacht niet afgeleid wordt van de kaartjes. Superleuke methode! We zijn weer dichter naar elkaar gegroeid! Thanks.”

Liesbeth Neyens , kleuterjuf
profile-pic

“Vooral voor een van onze zonen was dit bijzonder. Hij heeft de neiging om zich telkens neer te leggen bij iets om anderen gelukkig te maken. Nu participeert hij echt en durft zijn mening delen. Ook onze andere zoon was blij dat zijn ideeën werden gehoord en uitgevoerd. Het voelde aan als een rondje met een talking stick waarin iedereen zijn/haar idee kon inbrengen en er een open en gelijke communicatie was. Je kan je rol en dynamiek als kind/ouder even loslaten waardoor er veel respect is voor mekaars wensen en mening. Deze methode werkt langer door dan enkel op het moment zelf. Het nodigt uit om opnieuw te doen. Top!"

Patricia Van Cutsem , Artiest, natuurstem zangcoach

Lamine Sambou, jongerenbegeleider en muzikant 

Sanderella Metin, apothekersassistente en studente bedrijfsmanagement

Olivier Hendrickx, student marketing & communciatie

Sientje Palmans, teambuildingexpert en bezielster van Spotworkshops.be

met KANSMAKERS samen naar ...

 • meer authenthieke communicatie
 • meer rust in gezinnen, scholen en buurten,...
 • meer samenwerking & cocreatie
 • meer voordeel van de diversiteit
 • meer empowerment voor iedereen
 • meer lichaamsbewustzijn
 • meer participatie, ...

Als mensen het gevoel hebben dat zij behoren tot een omgeving die zij zich door hun inspanningen eigen hebben gemaakt, dan wordt dat een plek die voor hen de moeite waard is om te bewaren en verder te ontwikkelen. De mensen zullen handhaven wat zij zelf hebben helpen opbouwen.”

(Lord Scarman, Tony Gibson)


Enkele klanten

DANKBAAR DAT ZE KANSMAKERS MEE UITDRAGEN

amy keijzer

"Vandaag gaan we ervan uit dat het individu absolute maakbaarheid kan nastreven. Een groot deel van onze problemen heeft net te maken met het verlies van sociale cohesie. We moeten opnieuw beseffen hoezeer we in verhouding staan tot anderen en de cohesie herstellen.”

Paul Verhaeghe, hoogleraar Universiteit Gent en klinisch psycholoog en psychoanalyticus

BRON: uit Weliswaar-magazine september 2022

>