Samen met jongeren van binnenuit
naar kansrijke inclusie & welzijn

   Innovatieve VORMINGEN & CO-CREATIEMETHODE WAARBIJ iedereen ZICHZELF KAN ZIJN éN ERBIJ KAN HOREN   

Samen met jongeren 
van binnenuit
naar kansrijke inclusie
& welzijn

INNOVATIEVE VORMINGEN EN CO-CREATIEMETHODE 
WAARBIJ IEDEREEN ZICHZELF KAN ZIJN éN ERBIJ KAN HOREN

 • Wil je als professional een inclusieve omgeving creëren waar elke jongere zich goed kan voelen, zichzelf kan zijn en waar iedereen gehoord en gezien wordt? Stel je voor dat je een vorming en methode had om moeitelozer een design for all samen vorm te geven?
 • Vind je diversiteit en inclusie met jongeren in onze samenleving ook zo belangrijk maar uitdagend en ervaar je vaak weerstand? Wat als er een praktische aanpak was die echt van binnenuit werkt en daardoor meer impact en effect oplevert?
 • Zie jij ook veel stressvolle communicatie en samenwerking in scholen, gezinnen, buurten en werk? Wat als er een vorming en kennis was over ons zenuwsysteem die communicatie ontstresst en teams en groepen echt makkelijker bij elkaar brengt?
 • Zie jij ook dat er meer en meer jongeren maar ook medewerkers één voor één uitvallen? Wat als er een manier was om iedereen aan boord te kunnen houden met de neuzen in dezelfde richting?
 • Kortom, ben je op zoek naar manieren die je ondersteunen om meer impact en verschil te maken in het leven van jongeren en hun omgeving? Welkom bij Kansmakers!

Voor sociale professionals, changemakers en jeugdontwikkelings-experts die de kracht van jongeren willen ontketenen en samen willen bouwen aan een inclusieve omgeving.

 MET KANSMAKERS LEERT IEDEREEN HOE UIT VECHT/VLUCHT/VERSTIJF-PATRONEN TE GAAN
 WORDT DIVERSITEIT EEN BRON VAN KANSEN, WELZIJN & SOCIALE COHESIE

 KANSMAKERS  
IN HET ONDERWIJS 

 KANSMAKERS 
 IN HET GEZIN 

 KANSMAKERS 
 IN DE ORGANISATIE 

De divers & stress-sensitieve vorming
voor het vormgeven van inclusieve kansen

Ondersteunend materiaal

Wat heb jij nodig? Wat heb ik nodig? Hoe voel jij je, wat speelt er bij mij, bij ons?  De meeste belangrijke vragen die je vaak kan stellen. Behoeftes en gevoelens worden dan ook via onze kaartenset en de themasets heel inzichtelijk en mee ingebracht in elk gesprek. Waardoor iedereen zich erkend voelt en diverse individuele én algemene noden hand in hand gaan naar duurzame oplossingen en een actieplan. 

Kansmakers-kit & app

De doos met alle benodigheden én een bijbehorende app voor een goede én veilige dialoog, zonder dat jij moet scheidsrechter spelen en trekken en sleuren. Niet beperkt tot een thema maar alle soorten sociale problemen worden hiermee makkelijker en constructief bespreekbaar. Leer jongeren spelenderswijs ownership en inclusieve vaardigheden voor het leven.

Kansrijke omgeving

De wereld van morgen begint vandaag met de juiste vaardigheden en omgeving te creëren waar iedereen kan floreren. Via de (online) vorming en training leer jij innovatieve kennis rond het DEI beleid met oa de Polyvgaaltheorie en de IDG's en weet jij de juiste veilige omgeving te scheppen om van binnenuit diversiteit kansrijk te maken naar positieve verandering.

Kansmakers vorming 

Naast online modules in de app kan je live allerlei vormingen volgen alsook de methode zelf ervaren. Als sociaal geëngageerde professional ontdek je én ervaar je zelf de de kracht van de nieuwe kennis en methodiek. Je leert alle mogelijkheden alsook ontvang jij daar support en cocreatie zodat jij Kansmakers- visie optimaal kan inzetten in jouw praktijk en een succesvol inclusief & diversiteitsbeleid. 

“Het visuele aspect erbij maakt het veel makkelijker om te zien wat er speelt. Het is een leuke en toegankelijke methodiek om mee te werken en efficiënt samen te werken. Het is fijn dat je - na de training - er vlot mee aan slag te gaan in de eigen werking. 

Grace Van den Acker, Hoofdmaatschappelijk assistent – Expert sociaal beleid in Rumst

“Het visuele aspect erbij maakt het veel makkelijker om te zien wat er speelt. Het is een leuke en toegankelijke methodiek om mee te werken en na de begeleiding mee aan slag te gaan in de eigen werking en doelgroep."

Grace Van den Acker, Hoofdmaatschappelijk assistent –
Expert sociaal beleid in Rumst

Want we staan samen 
voor vele sociale uitdagingen

Superdivers, het woord dat onze samenleving goed beschrijft. Dit brengt uitdagingen met zich mee rond het omgaan met woke, neurodiversiteit, pesten, discriminatie, racisme, polarisatie,... De communicatie en sociale interactie verloopt vaak hard of verdelend én dat is een grote bron van stress. Bovendien is het een extra druk voor de sociale professionals in het onderwijs en jeugdhulp.

75%
 bezorgd over stijgende polarisatie
33%
 personen met migratie-achtergrond ervaren DISCRIMINATIE 
78%
 jongerEn ervaart veel stress
49%
SOCIALE PROFESSIONALS  TWIJFELT AAN  uitstroom 

Constructief leren omgaan met diversiteit, dé belangrijkste vaardigheid voor de wereld van morgen:

 • 1. Iedereen leert al doende een inclusieve mindsett en interculturele vaardigheden
 • 2. Stress- en divers-sensitieve communicatie wordt eigen gemaakt, vermindert stress en bevordert de social cohesie. 
 • 3. Jong en oud wordt in vele uitdagingen betrokken in participatieve besluitvormingsprocessen, de skill van de toekomst.
 • 4. Jullie ervaren ook co-creatie en support met andere Kansmakers rond de vraag: - én die essentieel is voor de shift waar we als maatschappij in staan -  "Hoe creëer je een inclusieve omgeving?"

Bronnen statistieken: Sciensano 2022 - Vlaamse jeugdraad onderzoek 2016 -Onderzoek vlaamse overheid 2022. - onderzoek Nederlands insitituut voor volksgezondheid 2022

Bronnen statistieken:
Sciensano 2022 -
Vlaamse jeugdraad onderzoek 2016 -
 Grote raadpleging sociaal werk 2020 van Movisie
onderzoek Nederlands insitituut voor volksgezondheid 2022.

Ontdek onze 360° aanpak en aanbod

VoOr wie meer ontspanning EN KANSEN WIL in HET OMGAAN MET DIVERSITEIT
& SAMEN aan DUURZAME SOCIALE INNOVATIE wil werken

We zijn niet van de 'one-size-fits-all' aanpak, waarbij jongeren in hokjes worden geplaatst en hun eigen unieke pad wordt genegeerd. Wij kunnen allemaal samen social designer zijn van ons leven met Kansmakers voor kleine en grote uitdagingen. Elk vanuit onze diverse bril bezien wij alle hoeken van het probleem zodat we een 360° zicht én écht duurzame, unieke oplossingen hebben.

 KANSMAKERS
 IN HET ONDERWIJS 

Voor  innovatieve zorgcoördinatoren, inclusiecoördinators, pedagogische begeleiders, ...

 KANSMAKERS
 IN HET GEZIN 

Voor innovatieve gezinsbegeleiders, bemiddelaars,  coaches, beleidsmakers, ...

 KANSMAKERS
 IN DE ORGANISATIE 

Voor innovatieve sociaal werkers,
teamleiders, coördinators, brugfiguren, coaches, ...

 KANSMAKERS 
 OP HET WERK 

Voor innovatieve sociale ondernemers, community organizers, trainers, coaches, ...

MY STORY

Creëren we een omgeving met meer verdeling en stress
of  met meer verbinding en ontspanning?

Welkom! Ik ben Katrien De Keyzer, social designer, docent, grafisch vormgever

Ontdek in deze sfeervideo ( 2 min.) meer over sessies en trainingen met Kansmakers.

Als hoogsensitief persoon voelde ik me al van kindsaf aan 'anders' en wilde ik al opgroeiend graag bijdragen aan een omgeving waar ik me meer 'thuis' zou voelen. Toch was dit met veel vallen en opstaan en mijn eigenheid vinden en het omgaan met verschillen bleek vaak een grote uitdaging. Het ontbrak bij mijn omgeving én mezelf vaak aan de juiste vaardigheden met veel vecht-, vlucht en verstijfgedrag zoals bijvoorbeeld weglopen van confrontaties, of net aanvallen en veroordelen met woorden, ofwel pleasen of zwijgen en onderdrukken of hard werken om jezelf te bewijzen,,....
 
Met Kansmakers help ik graag jongeren hun authentieke stem en plek te vinden in een snel veranderende wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst door jongeren te empoweren door social skills en als social designers van hun inclusieve omgeving. 

Kansmakers vermindert ook stress door jongeren te leren hun eigen stress-systeem te kennen en een gevoel van veiligheid en ontspanning te creëren. Mijn missie is om bij te dragen aan een inclusieve samenleving waarin iedereen zich goed voelt, zichzelf kan zijn en erbij kan horen. En waar diversiteit wordt gevierd als een kracht van rijkdom. Door jongeren te betrekken van binnenuit bij sociale innovatie, geloof ik dat we een positieve verandering kunnen teweegbrengen die ons allemaal ten goede komt.

Als mensen het gevoel hebben dat zij behoren tot een omgeving die zij zich door hun inspanningen eigen hebben gemaakt, dan wordt dat een plek die voor hen de moeite waard is om te bewaren en verder te ontwikkelen. De mensen zullen handhaven wat zij zelf hebben helpen opbouwen.”

(Lord Scarman, Tony Gibson)

GETUIGENISSEN

KANSMAKERS DELEN HUN ERVARING

profile-pic

“Het benoemen van kerngedachten is voor iedereen weleens moeilijk, zeker als het over je positie in de groep gaat. Als Lean coach ken ik veel visuele tools om teams te begeleiden. En toch heeft Kansmakers me verrast: het is een heel simpele werkvorm die een hoge graad van betrokkenheid weet te realiseren. De kracht schuilt in het cirkelen: een techniek die je onbewust uit je eigen denkpatronen haalt en je meer voeling geeft met de inbreng van anderen. Als team kom je zo op een aangename manier tot de kern.”

Kasia Kaminska , changemanagement-coach bij Betterbosses
profile-pic

"Kansmakers kwam veel natuurlijker over dan dat ik eerst verwacht had. Ik had gedacht: nu gaan we naar de volgende stap, nu gaan we dit doen en dat. Eigenlijk loopt dit vrij vlot van het een naar het andere, zonder dat je eerst altijd de instructies moet gaan lezen. Als bemiddelaar is dat handig in een gesprek dat het niet geforceerd voelt.

Het respect van elkaar, het luisteren naar elkaar via Kansmakers, valt me erg op. Gewoon zo rond de tafel verschillende invalshoeken te horen, is makkelijker en het verleggen en het komen tot de kern gaat efficienter."

Marc Calders , familiaal bemiddelaar en coach
profile-pic

"Ik vond de groepstraining/demo een leuke ervaring en een toegankelijke methodiek. Er was voldoende veiligheid in de groep om open te communiceren. Omdat we met zoveel sectoren zijn was het handig om alle belangen te erkennen én te verbinden. Kansmakers vind ik echt geschikt om verder toe te passen op de sociale dienst waarbij steeds iedereen en elke sector zich gehoord voelt.

Het is ook een goeie methodiek om dingen makkelijker bespreekbaar te maken. In buurtgericht werken, ook naar jongeren toe of projectmatig werken om samen een vraag/stelling te bekijken en op die manier de neuzen in dezelfde richting te krijgen.
Kortom: leuke en toegankelijke methodiek om mee te werken en die makkelijk zelf toe te passen is, het vraagt geen rocket science om ermee aan de slag te gaan in de eigen werking."

Grace Van Den Acker , Hoofdmaatschappelijk assistent – Expert sociaal beleid Gemeente Rumst
profile-pic

"Mensen praten vaak niet meer echt samen. Ze zitten op hun gsm of voor hun computer. Of piekeren over hun problemen. Kansmakers brengt veiligheid om te durven praten. En met elkaar in dialoog te gaan. Dit gaat veel makkelijker en veiliger dan een gesprek zonder structuur of werkvorm.

Voor een betere en socialere wereld, zijn wij eigenlijk verplicht om samen te komen en uit te wisselen voor meer onderling begrip in deze verdeelde samenleving. Laat mensen weten wie je bent, wat wil jij voor de verbeteringen in de maatschappij? Dit moet als eerste uit de persoon zelf uitkomen. Je moet je zelf inzetten om diversiteit levend te brengen. Kansmakers ondersteunt daarin om dat samen te doen."

Lamine Sambou , muzikant en jongerenbegeleider in uitwisselingsprojecten
profile-pic

“Wat me vaak opviel in mijn praktijk dat je als gezinscoach en als ouder geneigd bent om vaak met oplossingen te komen voor een probleem. Terwijl het kind of de jongere met een nog mooiere oplossing heeft maar niet altijd gehoord wordt. En zich soms dus gefrustreerd voelt als het geen gelijkwaardige inbreng kan hebben. Als je dat als coach gaat vertellen aan de ouders komt er vaak weerstand. Via deze Kansmakers-methodiek kunnen oplossingen van iedereen ingebracht worden en ontstaat de consensus vanzelf. Omdat je via de cirkels het proces kan gaan en dichter naar elkaar komt tot een samen gedragen oplossing."

profile-pic

Wij hebben meer dan 2000 spelen en methodieken in onze mediatheken en zijn telkens actief op zoek naar nieuwe schatten. Kansmakers is een van die toppers die meteen in het oog springen. Een zeer relevante methode voor nu en de toekomst. Participatie en cocreatie, zeker met jongeren, zullen nog belangrijker worden in deze maatschappij met enorm veel uitdagingen.

profile-pic

“Vooral voor een van onze zonen was dit bijzonder. Hij heeft de neiging om zich telkens neer te leggen bij iets om anderen gelukkig te maken. Nu participeert hij echt en durft zijn mening delen. Ook onze andere zoon was blij dat zijn ideeën werden gehoord en uitgevoerd. Het voelde aan als een rondje met een talking stick waarin iedereen zijn/haar idee kon inbrengen en er een open en gelijke communicatie was. Je kan je rol en dynamiek als kind/ouder even loslaten waardoor er veel respect is voor mekaars wensen en mening. Deze methode werkt langer door dan enkel op het moment zelf. Het nodigt uit om opnieuw te doen. Top!"

Patricia Van Cutsem , Artiest, natuurstem zangcoach
profile-pic

“Teamleden, jong en ouder, omschreven Kansmakers als een rustige, gestructureerde manier om tot opbouwende gesprekken te komen en heel goed om prioriteiten te bepalen. Dankzij deze methodiek zijn we snel tot een akkoord gekomen om een aantal wijzigingen door te voeren die door de hele groep gedragen werden. De namiddag heb ik zeer positief, leuk en efficiënt ervaren. Ik kan andere organisaties Kansmakers echt aanraden.”

Suzy Awouters , teamleader Acerta CTS
profile-pic

“Ons creatieve team houdt van visuele voorstelling en vormt besluiten wanneer er een duidelijk overzicht van ieders inbreng op tafel ligt. Via Kansmakers ondervinden we hoe snel we visueel kunnen maken wat voor elk teamlid belangrijk is en hoeveel tijd we kunnen besparen door systematisch elk van ons een gelijkwaardige inbreng te gunnen. Tijdens Kansmakers komen telkens ideeën naar boven waar we anders niet waren opgekomen. Ook onze nieuwe, jonge collega mocht meteen meedoen en voelde zich direct gelijkwaardig betrokken.”

Lies D'Hollander , Communicatiedeskundige bij KlokhuisInterieur.be 
profile-pic

"Ik heb met Katrien samengewerkt in de voorbereiding van de Kansmakers editie ‘op het werk of in de organisatie’ en heb mee de editie ‘Op school of thuis’ - die al bestond - afgetoetst aan en aangepast naar de bedrijfswereld. Zo heb ik de methode leren faciliteren en bijgedragen aan de optimalisatie ervan. Gaandeweg heb ik de kracht ervaren om snelle beslissingen, verwachtingen of vooronderstellingen los te laten en leerde ik dat vertraging helpt om dichter bij onszelf en onze behoeftes te komen.

Zo merkte ik dat je tot betere, duurzamere oplossingen kan komen met efficïentere resultaten en aan een sterkere verbinding bouwt met jezelf en met anderen. Voordeel is dat je er direct zelf mee aan de slag kan maar het is dus belangrijk als spelleider er nog in te groeien en je via de training en de online opvolging meer en meer te verdiepen in alle mogelijkheden en manieren om de methode verder optimaal te gebruiken."

profile-pic

"Kansmakers zet echt ook de stille leerlingen aan om uit hun schelp te komen. En ze zijn veel actiever betrokken bij het proces omdat ze ook echt visueel materiaal hebben dat ze moesten vastnemen en iets opschrijven. Ik heb het zelf ook als heel positief ervaren maar deel ook graag de ervaring van onze leerkracht Nederlands.

Hij deed het met de hele klas. Zijn ervaring was voor hem verrassend positief in de zin dat hij zag dat de leerlingen door de structuur van het spel veel rustiger en gestructureerd te werk gingen. Hij deed een variatie op de basisregels van de methode, wat fijn is dat dit kan. Hij legde het doek in het midden op tafels en enkel die wilden deelnemen stonden recht en gingen kaartjes leggen. Niemand verplicht dus. Hij was blij vast te stellen dat ze hierdoor het proces allemaal veel ernstiger namen. Zeker deze die hadden beslist om deel te nemen, namen echt meer verantwoordelijkheid op. Het was eigenlijk best een rumoerige klas (1e graad) dus het was een fijne meerwaarde voor de leerkracht."

Anja De Rouck , Leerkracht, bezieler van Goevie vzw digitaal portaal voor het onderwijs
profile-pic

Tijdens de Kansmakers-sessie rond de vraag: 'Hoe kan ik van uitstelgedrag naar meer zelfdiscipline gaan?' heb ik veel geleerd over mezelf. We deden dit omdat tijdens mijn stage bij kansmakers dit een struikelpunt was. Het werd een zeer fijn gesprek via de methodiek. Tijdens de ronde met de cirkels kwam ik tot bepaalde inzichten die ik anders niet bewust ervaar en was echt een eyeopener.

Doordat Katrien meeging in het spel en ook haar eigen werkpunten besprak, kreeg je niet het gevoel dat je gecorrigeerd werd. Het was eerder een gelijkwaardig gesprek waarbij beide partijen bewust werden van bepaalde zaken. Achteraf zijn er concrete acties opgemaakt in de actiefiche om het effectief de verandering toe te passen. Zoals focussen op een opdracht per keer, meer tussentijdse feedback vragen, zaken die je direct kan doen, eerst doen. enz. Maar het was ook vooral een instelling in mezelf die was geshift. We hebben beiden gemerkt dat er effectief positieve verandering kwam en ik hierdoor mijn uitstelgedrag kon counteren."

Olivier Hendrickx , student marketing en communicatie, stagaire bij Kansmakers
profile-pic

"We hebben Kansmakers ervaren rond 'werkpunten' die er zijn in ons gezin. Bijvoorbeeld: Hoe kunnen we de taakverdeling beter organiseren? Hoe kunnen we de tijd op computerspelletjes limiteren? Hoe kunnen we als gezin meer samen doen?

Het was telkens fijn te delen wat er leeft bij iedereen en samen oplossingen te vinden. Je zou misschien kunnen vermoeden dat de oplossingen vooral van ons (de ouders) kwamen maar de input kwam vooral ook van de kinderen, wij hebben de praktische kant van de oplossing wat verfijnd onder andere bij het actieplan. Iedereen vond het leuk en constructief. Vooral omdat we hiermee ook telkens een gedeeltelijke oplossing boden aan onze behoefte aan meer qualitytime samen. Zelfs onze jongste zoon deed goed mee. Zelf waren we ook positief. Een dergelijk dialoogmoment hadden we hiervoor zelden. Een aanrader."

Wim Lauwerys , Inkoper en teamleider bij Hubo, vader van 4 kinderen
profile-pic

“Ik vind Kansmakers een heel praktische en effectieve werkvorm om samen oplossingen te vinden. Daarnaast is de bijhorende online training heel inspirerend, helder en beeldend opgezet en dat spreekt mij aan. Ik ben heel wat wijzer geworden waarom dingen gezegd worden vanuit eigen onderliggende behoeftes. Deze online cursus is echt een meerwaarde in verbindende communicatie maar ook in hoe we gemakkelijker kunnen stress uit communicatie halen. Het heeft heel wat duidelijkheid geschept."

Eef Bonkoffsky , zorgleerkracht en kindercoach bij Happyhealing en auteur van de Magische boog 
profile-pic

“Ik heb het mee als eerste mogen uittesten toen het nog niet geproduceerd was. We houden regelmatig gezinsvergaderingen. Telkens iemand thuis iets wil bespreken wordt er een gezinsvergadering georganiseerd. We zijn het met ons gezin met vier kinderen dus al wel een beetje gewoon om naar elkaar te luisteren en te argumenteren. Ik vind Kansmakers een fantastisch manier om dingen bespreekbaar te maken en door het op kaartjes te schrijven geeft ook iedereen zijn bijdrage/idee/oplossing. Iedereen wordt gehoord en niet enkel de mondigere of assertieve types! Het gespreksbord was eenvoudig zodat de aandacht niet afgeleid wordt van de kaartjes. Superleuke methode! We zijn weer dichter naar elkaar gegroeid! Thanks.”

Liesbeth Neyens , kleuterjuf

Lamine Sambou, jongerenbegeleider en muzikant 

Sanderella Metin, apothekersassistente en studente bedrijfsmanagement

Olivier Hendrickx, student marketing & communciatie

Sientje Palmans, teambuildingexpert en bezielster van Spotworkshops.be

met KANSMAKERS samen naar ...

 • Beter mentaal welzijn
 • 360° oplossingen
 • Neuzen in dezelfde richting
 • Empowerment
 • Duurzaamheid
 • Eigen wijsheid aanboren
 • Dalend racisme, discriminatie,..
 • en veel meer...

Als mensen het gevoel hebben dat zij behoren tot een omgeving die zij zich door hun inspanningen eigen hebben gemaakt, dan wordt dat een plek die voor hen de moeite waard is om te bewaren en verder te ontwikkelen. De mensen zullen handhaven wat zij zelf hebben helpen opbouwen.”

(Lord Scarman, Tony Gibson)

WIL JE AF EN TOE NIEUWS ONTVANGEN VAN KANSMAKERS? SCHRIJF JE DAN HIER IN VOOR DE NIEUWSBRIEF

WIL JE AF EN TOE NIEUWS ONTVANGEN VAN KANSMAKERS? SCHRIJF JE DAN HIER IN VOOR DE NIEUWSBRIEF

[fluentform id="10"]Enkele klanten

DANKBAAR DAT ZE KANSMAKERS MEE UITDRAGEN

amy keijzer

"Vandaag gaan we ervan uit dat het individu absolute maakbaarheid kan nastreven. Een groot deel van onze problemen heeft net te maken met het verlies van sociale cohesie. We moeten opnieuw beseffen hoezeer we in verhouding staan tot anderen en de cohesie herstellen.”

Paul Verhaeghe, hoogleraar Universiteit Gent en klinisch psycholoog en psychoanalyticus

BRON: uit Weliswaar-magazine september 2022

>